Webex Room Phone giver en kollaborativ arbejdsoplevelse til gruppeområder og mødelokale. Du kan bruge telefonen til at foretage opkald, til at dele oplysninger og til at samarbejde under møder. Tilslut en skærmvisning, og så kan du samarbejde med alle i lokalet.

Enheden har to tilstande – vågen og halvvågen. Når enheden er inaktiv i to minutter, går den i tilstanden halvvågen.

Du vækker enheden, når du rører ved LCD-skærmen eller modtager et opkald eller en mødebesked.

Telefonen har en linje, der håndterer op til 2 opkald. Den bruger fire indbyggede mikrofoner med 360-graders dækning, så folk hører dig helt tydeligt fra op til 3 meter væk.

Hvis du bruger Webex Room Phone i et stort rum, skal du tage højde for de to kablede udvidelsesmikrofoner. Tilbehøret til disse mikrofoner udvider dækningen til 6,1 m x 10 m og op til 22 personer. Du får de bedste resultater ved at anbringe mikrofonerne mellem 0,91 m og 2,1 m fra telefonen.


Vi anbefaler, at du tilslutter telefonen til en HDMI-skærm, så du får alle fordelene ved enheden. Brug kun de medfølgende HDMI-kabler, når du opretter forbindelse til en HDMI-skærm eller en bærbar computer. Undgå at bruge andre kabler eller adaptere.

Figur 1. Webex Room Phone
Den øverste visning af Cisco Webex-konferencetelefon med startskærm

Webex Room Phone indeholder flere knapper og hardwarefunktioner, der gør det muligt at få adgang til telefonfunktionerne.

Brug følgende figurer til at identificere telefonknapperne og hardwaredelene.

Figur 2. Webex Room Phone Set ovenfra
Billedforklaringer: Nummer 1 peger på LED-bjælken. Nummer 2 peger på de kabelforbundne mikrofonporte. Nummer 3 peger tasten til afbrydelse af lyd. Nummer 4 peger på lydstyrkeknappen. Nummer 5 peger på startskærmen. Nummer 6 peger på standby-LED'en.
Figur 3. Webex Room Phone Set bagfra
Billedforklaringer: nummer 6 peger på computerens HDMI-port. Nummer 7 peger på LAN-porten. Nummer 8 peger på HDMI-skærmporten.

Følgende tabel beskriver hardwarefunktionerne på Webex Room Phone.

Tabel 1. Webex Room Phone – knapper og hardware

Hardwarefunktion

Formål

1. LED-bjælke

Indikerer opkaldstilstande:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2. Port til udvidelsesmikrofon

Kabelstik til kablet udvidelsesport i porten.

3. Tavs

En mikrofon med en skråstreg gennem sig

Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt.

Hvis du slår lyden for telefonen fra, så afbrydes lyden i de kablede udvidelsesmikrofoner også.

4. Lydstyrke

lydstyrkeikonet med et minustegn i venstre side og et plustegn til højre

Justerer højttalertelefonens lydstyrke og gør et indgående opkald lydløst.

5. Startskærm

Viser ikonerne for Ring op Grønt ikon for ring op, Del Blåt ikon for del, Møder Orange ikon for møder, og Deltag i Webex Blåt ikon for Webex. Du kan kun se de konfigurerede funktioner.

6. Standby-LED

Angiver, når enheden er i standbytilstand.

7. HDMI-indgangsport

Opretter forbindelse mellem telefonen og computeren.

8. LAN-port

Tilslutter din telefon til dit netværk.

9. HDMI-udgangsport

Tilslutter telefonen til din eksterne HDMI-skærm.

Det afhænger af, hvordan dit netværk er konfigureret, men du kan bruge Webex Room Phone i en af to tilstande:

 • Delt tilstand – for personer, der deler et eller flere arbejdsområder eller gruppelokale. Navnet på dit arbejdsområde vises i øverste venstre hjørne af telefonen. Din mødekalender viser Webex-møderne for dit arbejdsområde.

  Den delte tilstand er standardtilstanden, og den er tilgængelig for alle.

 • Personlig tilstand– for personer, der har dedikerede arbejdspladser, og som kræver en personlig arbejdstelefon. Du kan se dit navn i det øverste venstre hjørne af telefonen. Din mødekalender viser dine personlige Webex-møder.

  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den. Hvis den personlige tilstand er tilgængelig, kan du aktivere den under indstillingerne for Webexhttps://settings.webex.com/.

Webex Room Phone-startskærmen gør det muligt at få nem adgang til funktionerne.

Funktioner, der er tilgængelige, er baseret på, hvordan telefonen opretter forbindelse til netværket. Hvis du ikke kan se et ikon på din startskærm, er funktionen ikke tilgængelig for dig.

Brug følgende tal til at identificere ikonerne på startskærmen.

Figur 4. Webex Room Phone-startskærm
Billedforklaringer: Nummer 1 peger på ikonet Del. Nummer 2 peger på ikonet Møder. Nummer 3 peger på øverste venstre hjørne på telefonskærmen Nummer 4 peger på ikonet for opkald. Nummer 5 peger på ikonet for Forbind Webex.

Følgende tabel beskriver funktionerne i startskærmen.

Tabel 2. Webex Room Phone – ikoner på startskærm

Ikon

Formål

1. DelBlåt ikon for del

Tryk på Del for at dele oplysninger på en HDMI-skærm. Vælg én af følgende muligheder:

 • Del via din Webex – del indhold fra Webex til din skærmvisning.

 • Gæstedeling – del oplysninger uden en Webex-konto.

 • Kabeldeling – del oplysninger med et HDMI-kabel.

2. Møder Orange ikon for møder

Tryk på Møder for at få vist en liste over planlagte Webex-møder eller for at deltage i et møde via din kalender.

3. Øverste venstre hjørne på telefonskærmen

Tryk øverst til venstre på telefonskærmen for at justere skærmens lysstyrke eller for at få adgang til telefonindstillingsmenuen.

Din telefonstatus vises også her. En rød prik Ikon med rød prik angiver, at telefonen ikke virker, og at den skal tilses af en administrator.

4. Ring op Grønt ikon for ring op

Tryk på Ring op for at foretage et opkald, få vist en liste over seneste opkald.

5. Deltag i Webex Blåt ikon for Webex

Tryk på Deltag i Webex for at deltage i et Webex-møde.

Når du ikke har brugt din telefon i flere minutter, går den i standbytilstand for at spare på strømmen og forlænge enhedens levetid. Både enheden og din HDMI -skærm går i denne tilstand.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

Der er tre trin i standbytilstanden:

 • Inaktiv – både telefonen og skærmen skærme er aktive, men ikke i brug.

 • Halvvågen – Hvis digital skiltning er aktiveret, så kan du se din virksomheds reklamer eller beskeder på visningsskærmen. Ellers får du besked om at trykke på telefonskærmen eller starte en aktivitet.

 • Slumretilstand – både telefonen og skærmen er mørke. Standby-LED lyser hvidt.

Afhængigt af konfigurationen af telefonen går den i slumretilstand, hvis en af følgende betingelser forekommer:

 • Ingen indgående opkald i to minutter, eller der ikke trykkes på den berøringsfølsomme LCD-berøringsskærm i to minutter.

 • Ingen planlagte møder inden for de næste 30 minutter

 • Ingen parrede enheder

For Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Calling med Control Hub og Webex Calling med Control Hub kan administratorer konfigurere denne funktion fra Control Hub med Standby-parameteren.

Sæt din enhed i standbytilstand, når du er væk fra dit skrivebord. Dette forlænger din enheds levetid og sparer på strømmen.

Telefonen vågner, når du modtager et opkald eller rører ved LED-skærmen. Du kan ikke sætte din enhed i slumretilstand, hvis du er i gang med et aktivt opkald.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

1

Tryk på det øverste venstre hjørne på telefonskærmen.

2

Tryk på Indstillinger.

3

Vælg Standby.

Hvis din telefon er i slumretilstand, skal du vække den, før du kan foretage et opkald eller bruge en funktion.

Afhængigt af enhedskonfigurationen skal du gøre et af følgende:

 • Tryk på telefonskærmen.
 • Tilslut et HDMI-kabel.
 • Start en trådløs deling.
 • Gå ind i lokalet med din bærbare computer.
 • Modtag et opkald eller en besked for et forestående møde.

Enheden opgraderes til ny firmware, fordi nye funktioner blev tilgængelige. Denne opgradering sker, når du aktiverer enheden for første gang, eller når der er en opgradering tilgængelig, og enheden er inaktiv.

Når det er tid til, at enheden skal opgraderes, ser du en opgraderingsbesked på din enhed, og en timer går i gang. Hvis du ikke gør noget, udføres opgraderingen. Men hvis du er optaget, kan du udsætte opgraderingen i 6 timer.

Du kan ikke udsætte vigtige opgraderinger.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

Tryk på Udsæt for at forsinke opgraderingen.

Hvis du vil installere den aktuelle firmwareversion, skal du opgradere telefonen under Om denne enhed. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

Du kan også få vist din nuværende firmwareversion og andre firmwarerelaterede oplysninger fra denne menu.

1

Tryk på det øverste venstre hjørne på telefonskærmen.

2

Gå til Indstillinger > Om denne enhed.

3

Rul ned, og tryk på Opgrader nu.

Telefonen understøtter et valgfrit sæt med to kablede udvidelsesmikrofoner. Du kan udvide mikrofonerne op til 2,13 m fra telefonen. Du får de bedste resultater ved at anbringe mikrofonerne mellem 0,91 m og 2,1 m fra telefonen.

1

Slut endestykket af mikrofonkablet til porten på siden af telefonen.

2

Forlæng mikrofonkablet til den ønskede position.

Følgende figur viser installation af en kablet udvidelsesmikrofon.
Figur 5. Installation af kablet udvidelsesmikrofon
Installation af kablet udvidelsesmikrofon

Hvis du vil have mest muligt ud af din telefon, skal du bruge den med Webex App. Når du har oprettet forbindelse, kan du samarbejde med dine kolleger ved at dele ideer og afholde møder.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Webex App opretter automatisk forbindelse til lokale- og bordenheder" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) eller "Brug Webex Meetings Desktop App" (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).