Přiřazení asistentů k fondu asistentů

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání > Další funkce .

3

V části Executivevyhledejte a vyberte uživatele, které chcete přidat do fondu asistentů.

4

Klikněte na položku Uložit.

Filtrování hovorů odeslaných asistentovi

Pomocí možnosti filtrování hovorů se můžete rozhodnout, které hovory by měly směřovat k vašemu asistentovi.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání > Další funkce .

3

V části Executivezapněte přepínač Filtrování hovorů.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Všechny hovory
 • Všechny interní hovory
 • Všechny externí hovory
 • Vlastní filtry hovorů– Tuto možnost vyberte, chcete-li zajistit, aby byly na výkonného asistenta přesměrovány pouze konkrétní hovory. Pokud je tato možnost vybraná, klikněte na Přidat nový filtr a vytvořte vlastní filtr volání.
5

Klikněte na položku Uložit.


 

Možnost filtrování hovorů můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí stolního telefonu. Pomocí následujících kódů FAC (Feature Access Codes) – kódů, které lze zadat pomocí klávesnice telefonu pro ovládání určitých funkcí – můžete aktivovat nebo deaktivovat možnosti filtrování hovorů, které jste nastavili na portálu Pro volání.

 • Aktivujte filtrování hovorů (výkonný) - #61

 • Deaktivace filtrování hovorů (výkonný) - #62

Povolení oznámení o hovorech na další místa

Můžete se rozhodnout upozornit další místa pomocí výkonné služby. K těmto upozorněním můžete také přidat kruhový splash.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání > Další funkce .

3

V části Executivezapněte přepínač Location to ring.

4

Z rozevírací nabídky vyberte Typ výstrahy:

 • Tichý

 • Prsten Splash

5

Vyberte místa, která chcete upozornit:

 • Umístění s jedním číslem Reach (Office Anywhere)– telefonní číslo zadané v nastavení služby Office Anywhere.

 • Poloha vmobilním zařízení – telefonní číslo zadané v nastavení mobility.

 • Umístění vzhledu sdílenéhohovoru – zařízení, ve kterých je nakonfigurován vzhled sdíleného hovoru.

6

Klikněte na položku Uložit.

Nastavení možností vyzvánění, možností přechodu a prezentace ID volajícího

Pomocí funkce upozornění můžete konfigurovat možnosti vyzvánění pro příchozí hovory, možnosti přechodu a prezentaci ID volajícího.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z volajícího uživatele potal přejděte na Nastavení hovoru > Další funkce .

3

V části Exekutivní > režim upozorňovánívyberte jednu z následujících možností:

 • Simultánně – Vyzvánějte všechny asistenční telefony současně.
 • Sekvenční– Vyzvánějte pomocné telefony v pořadí, v jakém se zobrazují v tabulce asistenta.
4

Zvolte, jak budou hovory zpracovány, pokud nikdo neodpoví:

 • Odeslat do hlasové schránky
 • Předat
 • Nedělejte nic
5

Vyberte jméno a číslo ID volajícího, které se má zobrazit na telefonu asistenta pro příchozí hovory z vaší linky.

6

Klikněte na položku Uložit.