Než začnete

Služby vedení a asistentů vedení musí povolit správce v prostředí Control Hub.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Další funkce.

3

V části Vedení vyhledejte a vyberte uživatele, které chcete přidat do fondu asistentů.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Pomocí možnosti filtrování hovorů můžete rozhodnout, které hovory mají být přiřazeny vašemu asistentovi.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Další funkce.

3

V části Vedení zapněte přepínač Filtrování hovorů.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Všechny hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odesílat interní i externí hovory asistentovi vedení.
 • Všechny interní hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny interní hovory asistentovi vedení.
 • Všechny externí hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny externí hovory asistentovi vedení.
 • Vlastní filtry hovorů – tuto možnost vyberte, chcete-li zajistit, aby byly na vašeho asistenta vedení přesměrovány pouze konkrétní hovory. Pokud je tato možnost vybrána, klikněte na možnost Přidat nový filtr a vytvořte vlastní filtr hovorů pomocí následujících parametrů.
  • Název filtru – zadejte název filtru.

  • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

  • Hovory od – vyberte hovory z libovolného telefonního čísla, libovolného interního, libovolného externího nebo vyberte telefonní čísla , která chcete přejít na asistenta vedení. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.

  • Filtrovat nebo nefiltrovat – zvolte, zda chcete filtrovat nebo nefiltrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.

5

Klikněte na možnost Uložit.


 

Možnost filtrování hovorů můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí stolního telefonu. Pomocí následujících přístupových kódů funkcí (FAC), které lze zadat prostřednictvím klávesnice telefonu, můžete ovládat určité funkce – aktivovat nebo deaktivovat možnosti filtrování hovorů, které jste nastavili v uživatelském centru.

 • Aktivovat filtrování hovorů (vedení) - #61.

 • Deaktivovat filtrování hovorů (vedení) – #62.

Pomocí služby Executive můžete upozornit další pobočky. K těmto výstrahám můžete také přidat úvodní kroužek.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Další funkce.

3

V části Vedení zapněte přepínač Pobočka.

4

V rozevíracím seznamu zvolte Typ upozornění:

 • Tichý

 • Úvodní vyzvánění

5

Vyberte pobočky, které chcete upozornit:

 • Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) – telefonní číslo zadané v nastavení Office Anywhere.

 • Umístění mobilního zařízení – telefonní číslo zadané v nastavení mobility.

 • Umístění zobrazení sdílených hovorů – zařízení, ve kterých je nakonfigurován sdílený vzhled hovorů.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Pomocí funkce upozornění můžete nakonfigurovat možnosti vyzvánění pro příchozí hovory, možnosti rollover a prezentaci ID volajícího.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Další funkce.

3

Pod Vedení > Režim upozornění, vyberte jednu z následujících možností:

 • Simultánní – výběrem této možnosti současně zazvoní na všech přidaných telefonech asistenta vedení. Hovor si může vybrat každý.
 • Sekvenční: Výběrem této možnosti zazvoní telefon asistenta vedení v pořadí, v jakém se zobrazí v tabulce asistentů vedení. Hovor bude předán prvnímu asistentovi vedení a poté druhému.
4

Vyberte způsob vyřízení hovorů, pokud nikdo neodpovídá:

 • Odeslat do hlasové schránky – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat hlasovou schránku vedení.
 • Přesměrování – vyberte tuto možnost a zadejte číslo, na které mají být přesměrovány hovory.
 • Nedělat nic – vyberte tuto možnost, pokud nemáte provést žádnou akci.

Můžete určit dobu (v sekundách), po kterou mají být nepřijaté hovory přesměrovány.

5

Vyberte jméno a číslo ID volajícího, které se zobrazí na telefonu asistenta pro příchozí hovory z vaší linky.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Co dělat dál

Poté, co přidáte asistenty do fondu asistentů, mohou zpracovávat vaše hovory stejným způsobem, jako by zpracovávali jakýkoli jiný hovor. Asistenti se také mohou přihlásit nebo odhlásit ze služby výkonného asistenta a přesměrovat hovory do jiného cíle. Další informace najdete v tématu Správa služby výkonného asistenta.

Než začnete

Služby vedení a asistentů vedení musí povolit správce v prostředí Control Hub.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Vedení a zapněte přepínač.

3

Vyhledejte a vyberte uživatele, které chcete přidat do fondu asistentů.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Pomocí možnosti filtrování hovorů můžete rozhodnout, které hovory mají být přiřazeny vašemu asistentovi.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Vedení a zapněte přepínač.

3

Klikněte na Další nastavení a zapněte přepínač Filtrování hovorů.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Všechny hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odesílat interní i externí hovory asistentovi vedení.
 • Všechny interní hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny interní hovory asistentovi vedení.
 • Všechny externí hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny externí hovory asistentovi vedení.
 • Vlastní filtry hovorů – tuto možnost vyberte, chcete-li zajistit, aby byly na vašeho asistenta vedení přesměrovány pouze konkrétní hovory. Pokud je tato možnost vybrána, klikněte na možnost Přidat nový filtr a vytvořte vlastní filtr hovorů pomocí následujících parametrů.
  • Název filtru – zadejte název filtru.

  • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

  • Hovory od – vyberte hovory z libovolného telefonního čísla, libovolného interního, libovolného externího nebo vyberte telefonní čísla , která chcete přejít na asistenta vedení. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.

  • Filtrovat nebo nefiltrovat – zvolte, zda chcete filtrovat nebo nefiltrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.

5

Klikněte na možnost Uložit.


 

Možnost filtrování hovorů můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí stolního telefonu. Pomocí následujících přístupových kódů funkcí (FAC), které lze zadat prostřednictvím klávesnice telefonu, můžete ovládat určité funkce – aktivovat nebo deaktivovat možnosti filtrování hovorů, které jste nastavili v uživatelském centru.

 • Aktivovat filtrování hovorů (vedení) - #61.

 • Deaktivovat filtrování hovorů (vedení) – #62.

Pomocí služby Executive můžete upozornit další pobočky. K těmto výstrahám můžete také přidat úvodní kroužek.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Vedení a zapněte přepínač.

3

Klikněte na Další nastavení a zapněte Pobočka pro přepínač vyzvánění.

4

V rozevíracím seznamu zvolte Typ upozornění:

 • Tichý

 • Úvodní vyzvánění

5

Vyberte pobočky, které chcete upozornit:

 • Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) – telefonní číslo zadané v nastavení Office Anywhere.

 • Umístění mobilního zařízení – telefonní číslo zadané v nastavení mobility.

 • Umístění zobrazení sdílených hovorů – zařízení, ve kterých je nakonfigurován sdílený vzhled hovorů.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Pomocí funkce upozornění můžete nakonfigurovat možnosti vyzvánění pro příchozí hovory, možnosti rollover a prezentaci ID volajícího.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Vedení a zapněte přepínač.

3

Klikněte na Další nastavení a vyberte jeden z následujících režimů upozornění:

 • Simultánní – výběrem této možnosti současně zazvoní na všech přidaných telefonech asistenta vedení. Hovor si může vybrat každý.
 • Sekvenční: Výběrem této možnosti zazvoní telefon asistenta vedení v pořadí, v jakém se zobrazí v tabulce asistentů vedení. Hovor bude předán prvnímu asistentovi vedení a poté druhému.
4

Vyberte způsob vyřízení hovorů, pokud nikdo neodpovídá:

 • Odeslat do hlasové schránky – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat hlasovou schránku vedení.
 • Přesměrování – vyberte tuto možnost a zadejte číslo, na které mají být přesměrovány hovory.
 • Nedělat nic – vyberte tuto možnost, pokud nemáte provést žádnou akci.

Můžete určit dobu (v sekundách), po kterou mají být nepřijaté hovory přesměrovány.

5

Vyberte jméno a číslo ID volajícího, které se zobrazí na telefonu asistenta pro příchozí hovory z vaší linky.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Co dělat dál

Poté, co přidáte asistenty do fondu asistentů, mohou zpracovávat vaše hovory stejným způsobem, jako by zpracovávali jakýkoli jiný hovor. Asistenti se také mohou přihlásit nebo odhlásit ze služby výkonného asistenta a přesměrovat hovory do jiného cíle. Další informace najdete v tématu Správa služby výkonného asistenta.