Spuštění videa

Kdykoli během tréninku můžete video spustit a zastavit ze seznamu účastníků. Pokud máte nainstalovanou kameru, vedle vašeho jména se zobrazí tlačítko videa. Pokud není detekována žádná kamera, tlačítko videa se zobrazí šedě.

1

Výběrem videa spustíte.

2

Výběrem videa zastavíte.

V tréninku může hostitel relace povolit nebo zakázat odesílání videa pro účastníky relace. Jako hostitel školení můžete účastníkům přiřadit oprávnění. Přejděte na účastnice > Přiřadit oprávnění.

Akce

Co dělat

Zadání zobrazení videa na celou obrazovku

V pravém horním rohu obrazovky umístěte kurzor na video a pak vyberte Zobrazit všechny účastníky v zobrazení na celou obrazovku.

Ukončení zobrazení videa na celou obrazovku

V horní části obrazovky přejděte na ovládací prvky relace a vyberte Vrátit nebo stiskněte klávesu Esc na klávesnici.

Zobrazení seznamu všech účastníků, kteří odesílají video

V pravém horním rohu obrazovky vyberte Zobrazit seznam účastníků.

Úprava nastavení fotoaparátu

V pravém horním rohu panelu Účastníci vyberte Nastavit možnosti videa.

Nastavení kontrastu, ostrosti a jasu videa

V pravém horním rohu panelu Účastníci vyberte Nastavit možnosti videa. Vedle výběru fotoaparátu pak vyberte Upřesnit možnosti.

Akce

Co dělat

Skrytí vlastního zobrazení během sdílení

V levém horním rohu displeje se vlastním pohledem vyberte šipku směrem dolů.

Obnovení vlastního zobrazení během sdílení

Z umístění, kde jste minimalizovali vlastní zobrazení, vyberte Rozbalit a zobrazte video.

Zastavení vlastního zobrazení videa

Umístěte kurzor nad displej s vlastním zobrazením. V pravém dolním rohu displeje vyberte Zastavit video.

Přesunutí zobrazení vlastního zobrazení

Vyberte libovolnou část vlastního zobrazení a přetáhněte ji na jiné místo na obrazovce.

Přepnutí na zobrazení videa na celou obrazovku

V pravém horním rohu displeje vyberte Zobrazit všechny účastníky v zobrazení na celou obrazovku.