Start videoen din

Du kan når som helst starte og stoppe videoen fra Deltakere-listen under en opplæringsøkt. Hvis du har installert kameraet, vises videoknappen ved siden av navnet ditt. Hvis det ikke oppdages noe kamera, vises videoknappen nedtonet.

1

Velg for å starte videoen.

2

Velg for å stoppe videoen.

I en opplæringsøkt kan verten for økten aktivere eller deaktivere sending av video for øktdeltakerne. Som vert for en opplæringsøkt kan du tilordne rettigheter for deltakerne. Gå til Deltaker > Tilordne rettigheter.

Handling

Hva du skal gjøre

Gå inn i fullskjermvideovisning

Plasser markøren over videoen øverst til høyre på skjermen, og velg deretter Vis alle deltakerne i fullskjermvisning.

Avslutt delt visning i fullskjermvideovisning

Gå til øktkontrollene øverst på skjermen, og velg Retur eller trykk på Esc på tastaturet.

Vis en liste over alle deltakerne som sender video

Velg Vis deltakerlisteøverst til høyre på skjermen.

Justere kamerainnstillingene

Velg Angi videoalternativerøverst til høyre i deltakerpanelet.

Justere kontrasten, skarpheten og lysstyrken i videoen

Velg Angi videoalternativerøverst til høyre i deltakerpanelet. Velg deretter Avanserte alternativer ved siden av kameravalget.

Handling

Hva du skal gjøre

Skjul selvvisning under deling

Velg nedoverpilen øverst til venstre på selvvisningsskjermen.

Gjenopprette selvvisning under deling

Velg Utvid for å vise video på plasseringen du har minimert selvvisningsskjermen.

Stopp videoen din fra selvvisning

Plasser markøren over selvvisningsskjermen. Velg Stopp videoen minnederst til høyre på skjermen.

Flytte selvvisningsskjermen

Velg en hvilken som helst del av selvvisningsskjermen, og dra den til et annet sted på skjermen.

Bytte til videovisning i fullskjermmodus

Velg Vis alle deltakere i fullskjermvisningøverst til høyre på skjermen.