Starta din video

Du kan starta och stoppa din video via deltagarlistan när som helst under ett utbildningsmöte. Om du har en kamera installerad visas videoknappen bredvid ditt namn. Om ingen kamera upptäcks visas videoknappen som nedtonad.

1

Välj för att starta din video.

2

Välj för att stoppa din video.

I ett utbildningsmöte kan sessionsvärden aktivera eller inaktivera sändning av video för mötesdeltagarna. Som en utbildningsvärd kan du tilldela mötesdeltagarna privilegier. Välj Mötesdeltagare > Tilldela privilegier.

Åtgärd

Så här gör du

Ange videovisning i helskärmsläge

I det övre högra hörnet på skärmen placerar du markören över videon och väljer Visa alla mötesdeltagare i helskärm.

Avsluta videovisning i helskärmsläge

På den övre delen av skärmen går du till sessionskontrollerna och väljer Återgå eller trycker på Esc på tangentbordet.

Visa en lista med alla mötesdeltagare som sänder video

I övre högra hörnet på skärmen väljer du Visa mötesdeltagarlista.

Justera kamerainställningarna

I det övre högra hörnet på mötesdeltagarpanelen väljer du Ange videoalternativ.

Justera videons kontrast, skärpa och ljusstyrka

I det övre högra hörnet på mötesdeltagarpanelen väljer du Ange videoalternativ. Klicka sedan på Avancerade alternativ bredvid kameran du valt.

Åtgärd

Så här gör du

Dölj din egen videobild under delning

Överst till vänster på din egen videobild väljer du nedåtpilen.

Återställa din egen videobild vid delning

Från platsen där du minimerade din egen videobild väljer du Expandera för att visa video.

Stoppa videon från din egen videobild

Placera markören över din egen videobild. I bildens nedre högra hörn väljer du Stoppa min video.

Flytta din egen videobild

Klicka var som helst på din egen videobild och dra den till en annan plats på skärmen.

Växla till videovisning i helskärmsläge

I övre högra hörnet på skärmen väljer du Visa alla mötesdeltagare i helskärm.