Než začnete

Zakupte si licence Dubber Call Recording prostřednictvím Cisco Commerce Workspace (CCW) (Solutions Plus) a poté si nastavte účet v Dubberu. Pro více informací o Dubberu přejděte na Sales Connect.

1

Z partnerského zobrazení v https://admin.webex.compřejděte na položku Zákazníci a vyberte zákazníka.

2

Přejděte na Volání a zapněte nahrávání hovorů.

Tuto funkci je pak třeba zapnout a nastavit pro konkrétní uživatele v rámci zákaznické organizace. Správce zákazníka to může udělat sám nebo to můžete udělat jeho jménem podle níže uvedených kroků.
3

(Volitelné) Vyberte Zobrazit zákazníka a postupujte podle kroků zde zdokumentovaných.