Párování mezi mobilními klienty Webex a rychlou sadou Cisco TelePresence SX10 Quick Set selhává

Párování mezi mobilními klienty Webex a rychlou sadou Cisco TelePresence SX10 Quick Set selhává.

Rychlá sada Cisco TelePresence SX10 Quick Set se nemůže spárovat s mobilním klientem Webex.

Zařízení Cisco TelePresence SX10 nemůže najít mobilního klienta Webex pomocí ultrazvuku.

Funkce Cisco Intelligent Proximity s novým SX10 (CTS-SX10N-K9) umožňuje uživatelům spárovat mobilního klienta Webex pomocí ultrazvukové technologie. Systém provede ultrazvukový test a ověří kvalitu dekódování ultrazvuku během prvního nastavení. Pokud se mobilní klient Webex nespáruje, zajistěte, aby v mobilním klientovi v části nastavení byla povolena funkce blízkosti. Pokud funkce blízkosti není uvedena v části nastavení mobilního klienta, zařízení nelze spárovat. Funkci musí povolit správce.

Zapnutí funkce blízkosti pro mobilního klienta Webex:

  1. Přihlaste se do aplikace Webex v mobilním zařízení.
  2. Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu aplikace.
  3. Klepněte na možnost Nastavení.
  4. Klepnutím zapněte Funkce blízkosti.
Poznámka: zelená barva na ikoně indikuje zapnutí. Šedá barva na ikoně označuje vypnuto.

Byl tento článek užitečný?