Ingen parkoppling mellan mobila Webex-klienter och Cisco TelePresence SX10 snabbinställning

Ingen parkoppling mellan mobila Webex-klienter och Cisco TelePresence SX10 snabbinställning.

Cisco TelePresence SX10 snabbinställning kan inte parkopplas med den mobila Webex-klienten.

Cisco TelePresence SX10-enheten kan inte hitta den mobila Webex-klienten via ultraljud.

Med funktionen för intelligent närhet i nya Cisco SX10 (CTS-SX10N-K9) kan användaren parkoppla den mobila Webex-klienten via ultraljudseknik. Systemet utför ett ultraljudstest för att kontrollera ultraljudets avkodningskvalitet under den initiala konfigurationen. Om det inte går att parkoppla den mobila Webex-klienten ska du se till att Proximity-funktioner är aktiverat i den mobila klientens inställningar. Om du inte ser Proximity-funktioner i den mobila klientens inställningar går det inte att parkoppla enheten. En administratör måste aktivera funktionen.

Så här aktiverar du Proximity-funktioner på den mobila Webex-klienten:

  1. Logga in i Webex-appen på din mobila enhet.
  2. Knacka på menyikonen uppe till vänster i appen.
  3. Knacka på Inställningar.
  4. Knacka för att aktivera Proximity-funktioner.
Obs! När ikonen är grön är funktionen PÅ. När ikonen är grå är funktionen AV.

Var den här artikeln användbar?