Uparivanje ne uspeva između Webex mobilnih klijenata i Cisco TelePresence SX10 Quick Set

Uparivanje ne uspeva između Webex mobilnih klijenata i Cisco TelePresence SX10 Quick Set.

Program Cisco TelePresence SX10 Quick Set može da se upari sa Webex mobilnog klijenta.

Uređaj Cisco TelePresence SX10 ne može da locira Webex klijenta pomoću ultrazvuka.

Funkcija Cisco Intelligent Proximity sa novim SX10 (CTS-SX10N-K9) omogućava korisnicima da upariju Webex mobilnog klijenta koristeći ultrazvučnu tehnologiju. Sistem će uraditi ultrazvučni test da bi proverio kvalitet dekodiranja ultrazvuka tokom prvog podešavanja. Ako se Webex klijent ne upari, uverite se da su omogućene funkcije blizine na mobilnom klijentu u okviru "Postavke". Ako funkcija blizine nije navedena u okviru "Postavke" na mobilnom klijentu, uređaj ne može da se upari. Funkciju treba da omogući administrator.

Da biste uključili funkcije blizine na Webex mobilnom klijentu:

  1. Prijavite se u aplikaciju Webex na mobilnom uređaju.
  2. Dodirnite ikonu menija u gornjem levom uglu aplikacije.
  3. Tapnite na postavke.
  4. Tapnite da biste uključili funkcije blizine.
Nota: Zelena boja na ikoni označava ON. Siva boja na ikoni označava OFF.

Da li je ovaj članak bio koristan?