Když máte v mobilní aplikaci hovor, přejděte do počítačové aplikace a klikněte na Hovory, a potom klikněte na možnost Call Pull.

Hovor se přesune z mobilní aplikace do aplikace pro počítač.


 

Hovor můžete také přesunout na stolní telefon. Pokud máte stolní telefon Cisco, stiskněte klávesu Call Pull. Pokud máte telefon třetí strany, stiskněte *11.

V mobilní aplikaci přejděte na možnost Hovoryklepněte na položkua poté vyberte možnost Pull Call.

Hovor se přesune z počítačové aplikace do mobilní aplikace.


 

Hovor můžete také přesunout na stolní telefon. Pokud máte stolní telefon Cisco, stiskněte klávesu Call Pull. Pokud máte telefon třetí strany, stiskněte *11.