Når du er i gang med et opkald på din mobilapp, skal du gå til din desktop-app, klikke på Opkaldog derefter klikke på Ring op .

Opkaldet flyttes fra din mobilapp til din desktop-app.


 

Du kan også trække opkaldet til dit fastnettelefon. Hvis du har en Cisco-fastnettelefon, skal du trykke på Call Pull-tasten . Hvis du har en tredjepartstelefon, skal du trykke *11.

I din mobilapp skal du gå til Opkald , trykke på og derefter vælge Træk opkald.

Opkaldet flyttes fra din desktop-app til din mobilapp.


 

Du kan også trække opkaldet til dit fastnettelefon. Hvis du har en Cisco-fastnettelefon, skal du trykke på Call Pull-tasten . Hvis du har en tredjepartstelefon, skal du trykke *11.