När du är i ett samtal i mobilappen går du till skrivbordsappen, klickar på Samtaloch klickar sedan på Samtals pull.

Samtalet flyttas från mobilappen till skrivbordsappen.


 

Du kan även dra samtalet till din skrivbordstelefon. Om du har en Cisco skrivbordstelefon trycker du på Knappen Call Pull . Om du har en telefon från tredje part trycker du på *11.

Från mobilappen går du till Samtal , trycker på och väljer sedan Hämta samtal.

Samtalet flyttas från skrivbordsappen till mobilappen.


 

Du kan även dra samtalet till din skrivbordstelefon. Om du har en Cisco skrivbordstelefon trycker du på Knappen Call Pull . Om du har en telefon från tredje part trycker du på *11.