Gdy nawiązujesz połączenie w aplikacji mobilnej, przejdź do aplikacji klasycznej, kliknij pozycję Połączenia , a następnie kliknij pozycję Call Pull.

Połączenie zostanie przeniesione z aplikacji mobilnej do aplikacji komputerowej.


 

Możesz także przeciągnąć połączenie na swój telefon stacjonarny. Jeśli masz telefon stacjonarny Cisco, naciśnij klawisz Call Pull . Jeśli masz telefon innej firmy, naciśnij *11.

W aplikacji mobilnej przejdź do pozycji Połączenia , naciśnij pozycję , a następnie wybierz pozycję Pull Call.

Połączenie zostanie przeniesione z aplikacji komputerowej do aplikacji mobilnej.


 

Możesz także przeciągnąć połączenie na swój telefon stacjonarny. Jeśli masz telefon stacjonarny Cisco, naciśnij klawisz Call Pull . Jeśli masz telefon innej firmy, naciśnij *11.