Kada ste na pozivu u mobilnoj aplikaciji, idite u aplikaciju na radnoj površini, izaberite stavku Pozivi , a zatim izaberite stavku Poziv povuci .

Poziv se premešta iz mobilne aplikacije u aplikaciju na radnoj površini.


 

Takođe možete da povučete poziv na telefon svog stola. Ako imate Cisco stoni telefon, pritisnite taster Call Pull . Ako imate telefon nezavisnog proizvođača, pritisnite *11.

Iz aplikacije za mobilne uređaje izaberite stavku Pozivi , dodirnite , a zatim izaberite stavku Poziv za povlačenje.

Poziv se premešta iz aplikacije na radnoj površini u aplikaciju za mobilne uređaje.


 

Takođe možete da povučete poziv na telefon svog stola. Ako imate Cisco stoni telefon, pritisnite taster Call Pull . Ako imate telefon nezavisnog proizvođača, pritisnite *11.