Kada ste na pozivu u mobilnoj aplikaciji, otvorite aplikaciju za stolna računala, kliknite Pozivi, a zatim Kliknite Pozovipovlačenje .

Poziv se premješta iz mobilne aplikacije u aplikaciju za stolna računala.


 

Također možete povući poziv na svoj stolni telefon. Ako imate Cisco stolni telefon, pritisnite tipku Call Pull. Ako imate telefon treće strane, pritisnite *11.

U mobilnoj aplikaciji otvoritePozivi, dodirnite , a zatim Pozovi.

Poziv se premješta iz aplikacije za stolna računala u mobilnu aplikaciju.


 

Također možete povući poziv na svoj stolni telefon. Ako imate Cisco stolni telefon, pritisnite tipku Call Pull. Ako imate telefon treće strane, pritisnite *11.