Kada ste na pozivu u mobilnoj aplikaciji, otvorite aplikaciju za stolna računala, kliknite Pozivi , a zatim kliknite Povlačenjepoziva .

Poziv se premješta iz mobilne aplikacije u aplikaciju za stolna računala.


 

Poziv možete povući i na svoj stolni telefon. Ako imate Cisco stolni telefon, pritisnite tipku Pozovi povuci . Ako imate telefon treće strane, pritisnite *11.

U mobilnoj aplikaciji otvorite Pozivi , dodirnite , a zatim odaberite Povuci poziv.

Poziv se premješta iz aplikacije za stolna računala u mobilnu aplikaciju.


 

Poziv možete povući i na svoj stolni telefon. Ako imate Cisco stolni telefon, pritisnite tipku Pozovi povuci . Ako imate telefon treće strane, pritisnite *11.