1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do pracovních prostorů a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

2

V části Volání klikněte na odkaz v části Dočasně spravovat nastavení volání z klasického zobrazení.

3

> zachycení hovoruklikněte na Volání > Rozšířené nastavení hovorů .

4

Přepněte tlačítko a změňte nastavení pracovního prostoru.

5

V části Příchozí hovory zvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Zachytit všechny příchozí hovory.

6

Pokud zvolíte Zachytit všechny příchozí hovory ,nastavte potřebné funkce:

  • Chcete-li odesílat hovory pracovního prostoru do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Odeslat všechna volání do hlasové schránky.

  • Při výběru Oznámení vyberte výchozí pozdrav nebonahrajte vlastní zvukový pozdrav z rozbalovací nabídky a potom klikněte na Nahrát soubor.

7

V části Oznámení o telefonním číslevyberte z následujících možností a zadejte číslo, které se znovu směruje:

  • Přehrávejte oznámení o nových číslech– toto je číslo, které bude volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které chcete volat.
  • Přeneste na "0" na toto telefonní číslo– volající je převeden na číslo zadané při stisknutí 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné zadat dvě různá čísla pro každou možnost, ale to bude mít za následek zavádějící zprávu oznámení. Pokud je například oznámení o novém čísle Přehrát nastavena na 1111 a přenos na "0" na toto telefonní číslo na 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, které se pokoušíte oslovit, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Pokud si přejete být převedeni na nové místo, stiskněte nyní 0." V takovém případě stisknutím tlačítka "0" pošlete volající na číslo 2222 místo na 1111.

8

U odchozích volánívyberte následující:

  • Zachyťte všechna odchozí volání– když se pracovní prostor pokusí o odchozí hovor, volající uslyší zprávu, která mu řekne, že jejich linka je mimo provoz.
  • Povolit pouze místní odchozí hovory– pracovní prostor bude moci volat pouze v rámci místního směrového čísla.
  • Přenos zachycených hovorů na telefonní číslo– jakýkoli odchozí hovor, který zachycený pracovní prostor provede, se přenese na určené číslo.
9

Kliknutím na Uložit potvrďte změny.