1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Arbetsytor och väljer den arbetsyta som du vill redigera.

2

I avsnittet Samtal klickar du på länken i Hanterasamtalsinställningar tillfälligt i klassiskvy.

3

Klicka på Samtal > Avancerade samtalsinställningar och > avlyssning av samtal.

4

Växla knappen för att ändra inställningarna för arbetsytan.

5

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna allainkommande samtal.

6

Om du väljer Intercept all incoming calls (Avlyssna allainkommande samtal) ställer du in de funktioner du behöver:

  • För att skicka arbetsytesamtal till röstbrevlådan markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

  • När du väljer Meddelanden , väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från rullgardin ochklickar sedan på Ladda upp fil .

7

Under Meddelanden om telefonnummer väljer du följande alternativ och anger numret på annat sätt:

  • Spela upp nya nummermeddelanden – detta är det nummer som kommer att meddelas den som ringer somdet nya numret som ska ringas upp.
  • Överför "0" till det här telefonnumret – inringaren överförs till det nummersom angavs när 0 trycks.

 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det leder till ett missvisande meddelande. Om spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring på "0" till det här telefonnumret är satt till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickas uppringare som trycker på '0' till 2222 i stället för 1111.

8

För utgåendesamtal väljer du från följande:

  • Avlyssna alla utgående samtal – när arbetsytan försöker en utgående samtal kommer den som ringer att höra ett meddelande som säger att deraslinje inte är i bruk.
  • Tillåt endast lokala utgåendesamtal —Arbetsytan kommer endast att tillåtas ringa samtal inom sitt lokala områdeskod.
  • Överföring avlyssning av samtal till ett telefonnummer — alla utgående samtal som den avlyssade arbetsytangör överförs till ett anvisat nummer.
9

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.