1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do Obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy, który chcesz edytować.

2

W sekcji Połączenia kliknij link w Tymczasowo zarządzaj ustawieniami połączeń z widoku klasycznego.

3

Kliknij opcję Połączenia > zaawansowane ustawienia połączeń > przechwytywanie połączeń.

4

Przełącz przycisk, aby zmienić ustawienia obszaru roboczego.

5

W obszarze Połączenia przychodzącewybierz opcję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwyć wszystkie połączenia przychodzące.

6

Jeśli wybierzesz opcję Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące, skonfiguruj potrzebne funkcje:

  • Aby wysyłać połączenia obszaru roboczego do poczty głosowej, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie połączenia do poczty głosowej.

  • Wybierając pozycję Anonsy, wybierz powitanie domyślne lub przekaż niestandardowe powitanie audio z menu rozwijanego, a następnie kliknij pozycję Przekaż plik.

7

W obszarze Anonsy o numerach telefonówwybierz jedną z następujących opcji, a następnie wprowadź przekierowanie numeru:

  • Odtwórz ogłoszenia o nowych numerach— jest to numer, który zostanie ogłoszony dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić.
  • Przenieś na 0 na ten numertelefonu — osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numer wprowadzony po naciśnięciu 0.

 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, możliwe jest wprowadzenie dwóch różnych liczb dla każdej opcji, ale spowoduje to wprowadzenie w błąd komunikatu. Na przykład, jeśli komunikaty Odtwórz nowy numer są ustawione na 1111, a Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, dzwoniący usłyszą komunikat "Numer, z który próbujesz się skontaktować, jest niedostępny. Nowy numer to 1111. Naciśnij teraz 0, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji. W takim przypadku naciśnięcie "0" spowoduje wysłanie rozmówców na numer 2222, a nie na numer 1111.

8

W przypadku połączeńwychodzących wybierz jedną z następujących opcji:

  • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy obszar roboczy podejmie próbę połączenia wychodzącego, rozmówca usłyszy komunikat informujący go, że jego linia jest nieusłuchowa.
  • Zezwalaj tylko na lokalne połączeniawychodzące — obszar roboczy będzie mógł wykonywać połączenia tylko w obrębie lokalnego numerów kierunkowych.
  • Przekazywanie przechwyconych połączeń na numer telefonu— każde połączenie wychodzące wywołane przez przechwycony obszar roboczy jest przesyłane na wyznaczony numer.
9

Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.