1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy, który chcesz edytować.

2

W sekcji Połączenia kliknij łącze w sekcji Tymczasowo zarządzaj ustawieniami połączeń z widoku klasycznego.

3

Kliknij >Zaawansowane ustawienia połączeń > Przechwytywanie połączeń.

4

Przełącz przycisk, aby zmienić ustawienia obszaru roboczego.

5

W obszarze Połączeniaprzychodzące wybierz pozycję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące.

6

Jeśli wybierzesz opcję Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące, skonfiguruj potrzebne funkcje:

  • Aby wysyłać połączenia obszaru roboczego do poczty głosowej , zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie połączenia do poczty głosowej .

  • Wybierając opcję Anonsy, wybierz powitanie domyślnelub przekaż niestandardowe powitanie audio z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.

7

W obszarze Anonsy o numerach telefonówwybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

  • Odtwórz ogłoszenia o nowych numerach– jest to numer, który zostanie ogłoszony dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić.
  • Przenieś na 0 na ten numertelefonu – osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numer wprowadzony po naciśnięciu 0.

 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, możliwe jest wprowadzenie dwóch różnych liczb dla każdej opcji, ale spowoduje to wyświetlenie wprowadzającego w błąd komunikatu. Na przykład, jeśli komunikaty Odtwórz nowy numer są ustawione na 1111, a Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, dzwoniący usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się skontaktować, jest niedostępny. Nowy numer to 1111. Naciśnij teraz 0, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji. W takim przypadku naciśnięcie "0" spowoduje wysłanie rozmówców na numer 2222, a nie na numer 1111.

8

W przypadku połączeń wychodzącychwybierz jedną z następujących opcji:

  • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy obszar roboczy próbuje nawiązać połączenie wychodzące, osoba dzwoniąca słyszy komunikat, że jego linia jest nieczynna.
  • Zezwalaj tylko na krajowe połączeniawychodzące — obszar roboczy może wykonywać tylko połączenia krajowe.
  • Przekazywanie przechwyconych połączeń na numertelefonu — każde połączenie wychodzące wykonywane przez przechwycony obszar roboczy jest przesyłane na wyznaczony numer.
9

Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.