1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Arbeidsområder og velger arbeidsområdet du vil redigere.

2

I Anrop-delen klikker du koblingen i Behandle anropsinnstillinger midlertidig fra klassisk visning.

3

Klikk på Samtaler > Avanserte samtaleinnstillinger > Samtaleoppfanging.

4

Aktiver/deaktiver knappen for å endre innstillingene for arbeidsområdet.

5

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

6

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

  • Hvis du vil sende arbeidsområdeanrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

  • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Last opp fil.

7

Velg blant følgende alternativer under Telefonnummerkunngjøringer, og skriv inn nummeret som omdirigerer:

  • Spill av nye nummerkunngjøringer– Dette er nummeret som vil bli kunngjort til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes.
  • Overfør på '0' til dette telefonnummeret– Oppringeren overføres til nummeret som angis når du trykker på 0.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige numre for hvert alternativ, men dette vil resultere i en villedende kunngjøringsmelding. Hvis for eksempel Spill av kunngjøringer om nytt nummer er satt til 1111 og Overfør på «0» til dette telefonnummeret til 2222, vil innringere høre meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift. Det nye nummeret er 1111. Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.» I dette tilfellet vil det å trykke på «0» sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

8

For Utgående anrop velger du blant følgende:

  • Fang opp alle utgående samtaler– Når arbeidsområdet prøver et utgående anrop, hører oppringeren en melding om at linjen deres er ute av drift.
  • Tillat bare nasjonale utgående samtaler– Arbeidsområdet har bare lov til å foreta nasjonale samtaler.
  • Overfør oppfangede samtaler til et telefonnummer: Alle utgående samtaler som det avlyttede arbeidsområdet foretar, overføres til et angitt nummer.
9

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.