Als u deze functie beschikbaar wilt maken, moet een werkruimtelicentie aan de werkruimte worden toegewezen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspaces en selecteer de workspace die u wilt bewerken.

2

Klik in het gedeelte Bellen binnen Workspacesop de koppeling Belinstellingen tijdelijk beheren vanuit de klassieke weergave.

3

Klik op Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen om > te onderscheppen.

4

U kunt de knop in- of uitschakelen om de instellingen voor de Workspace te wijzigen.

5

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

6

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, stelt u de functies in die u nodig hebt:

  • Als u workspace-oproepen naar uw voicemail wilt doorsturen, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

  • Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet vanuit vervolgkeuzelijst en klikt u vervolgens op Bestand uploaden.

7

Kies onder Aankondigingen voor telefoonnummersuit de volgende opties en voer het nummer omleidingen in:

  • Aankondigingen voor nieuw nummerafspelen: dit is het nummer dat de beller zal aankondigen als het nieuwe nummer dat hij/zij kan bellen.
  • Overdragen op '0' naar dittelefoonnummer: de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.

 

Als beide opties zijn ingeschakeld, kunt u twee verschillende nummers invoeren voor elke optie, maar dit leidt tot een misleidend aankondigingsbericht. Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen bijvoorbeeld is ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de belefoongesprekken het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgezet naar de nieuwe locatie.' In dit geval worden oproepers door op '0' te drukken 2222 in plaats van 1111 sturen.

8

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

  • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen—Wanneer de workspace een uitgaande oproep, hoort de beller een bericht dat de lijn buiten gebruik is.
  • Alleen nationale uitgaande gesprekken toestaan: de werkruimte mag alleen nationale gesprekken voeren.
  • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer:alle e-uitgaande oproep die de onderschepte werkruimte maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.
9

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.