Předání role dalšímu tlumočníkovi na počítači a mobilním zařízení

Každý tlumočník pro přiřazený jazyk se přesune do stejného zvukového kanálu, abyste se navzájem slyšeli i vy. Když nastane čas, kdy začíná další tlumočník, svěřte mu povinnosti tlumočení, abyste účastníkům zaručili plynulý přechod.

Hostitel určuje pořadí tlumočníků. Hostitel může také spravovat pořadí na schůzce. tlumočník 1 může předat tlumočníkovi 2, pak tlumočník 3, pak zpět tlumočníkovi 1 a tak dále.

Tato funkce je podporována u Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

V aplikaci Webex není tato funkce k dispozici pro Webex pro státní správu.

1

Klikněte tlumočení .

2

Vyberte možnost Jiné ovládací prvky > Předat další a potom klikněte na tlačítko Odeslat žádost .

Když další tlumočník vaši žádost přijme, můžete se ztlumit.

Co dělat dál

Až budete znovu na řadě s tlumočením, klepněte na OK přijměte žádost a zahájit tlumočení.

Klepněte na Jiné ovládací prvky > Předat další a potom klepněte na položku Odeslat žádost .

Když další tlumočník vaši žádost přijme, můžete se ztlumit.

Co dělat dál

Až budete znovu na řadě s tlumočením, klepněte na OK přijměte žádost a zahájit tlumočení.