Handing off role to next interpreter on desktop and mobile

A hozzárendelt nyelvhez tartozó minden egyes tolmács ugyanarra a hangcsatornára kerül áthelyezésre, hogy Ön csakúgy hallja egymást, mint az értekezlet eredeti hangját. Amikor elérkezik a következő tolmács kezdésének ideje, adja át neki a tolmácsolási feladatokat, így biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a résztvevők számára.

A tolmácsok sorrendjét a szervező határozza meg. A szervező is kezelheti a sorrendet az értekezletben. Az 1. tolmács átadhatja a 2. tolmácsnak, majd a 3. tolmácsnak, majd vissza az 1. tolmácsnak, és így tovább.

Ezt a funkciót támogatja a Webex Meetings és a Webex Webinars. A Webex alkalmazásban ez a funkció a Webex Suite értekezletplatformunkon érhető el. Tudja meg, hogy az értekezletek használják-e a Webex Suite értekezletplatformját .

A Webex alkalmazásban ez a funkció nem érhető el a Webex for Government esetében.

1

Kattintson tolmácsolás.

2

Válassza ki Egyéb vezérlők > Adja át a következőnek , majd kattintson a lehetőségre Kérelem küldése .

Amikor a következő tolmács elfogadja a kérését, elnémíthatja magát.

Mi a következő teendő

Amikor ismét tolmácsolni kerül a sor, koppintson a elemre OK hogy elfogadja a kérést és elkezdje a tolmácsolást.

Koppintson a lehetőségre Egyéb vezérlők > Adja át a következőnek , majd koppintson a lehetőségre Kérelem küldése .

Amikor a következő tolmács elfogadja a kérését, elnémíthatja magát.

Mi a következő teendő

Amikor ismét tolmácsolni kerül a sor, koppintson a elemre OK hogy elfogadja a kérést és elkezdje a tolmácsolást.