Levere rolle til neste tolk på datamaskin og mobil

Hver tolk for det tilordnede språket flyttes til samme lydkanal, slik at dere kan høre hverandre i tillegg til den opprinnelige møtelyden. Når det er på tide at neste tolk begynner, må du levere tolkeoppgaver til dem for å sikre en jevn overgang for deltakerne.

1

Klikk Tolkning .

2

Velg Andre kontroller > Levere til neste , og klikk deretter Send forespørsel .

Når den neste tolken godtar forespørselen din, kan ikke deltakerne lenger høre deg, og du kan dempe deg selv.

Hva nå?

Når det er din tur til å tolke på nytt, trykker du på OK for å godta forespørselen og begynne å tolke.

Tapp Andre kontroller > Levere til neste , ogtapp deretter Send forespørsel.

Når den neste tolken godtar forespørselen din, kan ikke deltakerne lenger høre deg, og du kan dempe deg selv.

Hva nå?

Når det er din tur til å tolke på nytt, trykker du på OK for å godta forespørselen og begynne å tolke.