Överlämna roll till nästa tokstol på stationär och mobil

Varje tokstol för ditt tilldelade språk flyttas till samma ljudkanal så att du kan höra varandra och det ursprungliga mötesljudet. När det är dags för nästa tokstol att börja ska du föra över tolkarna till dem så att deltagarna får en smidig övergång.

1

Klicka på Tolkar .

2

Välj Andra kontroller för > bredvid och klicka sedan på Skicka begäran .

När nästa tokstol accepterar din begäran kan inte deltagarna längre höra dig och du kan stänga av ditt ljud.

Nästa steg

När det är din tur att tolka igen knackar du på OK för att godkänna begäran och börja tolka.

Knacka på Andra > för att föra över till nästaoch sedan på Skicka begäran.

När nästa tokstol accepterar din begäran kan inte deltagarna längre höra dig och du kan stänga av ditt ljud.

Nästa steg

När det är din tur att tolka igen knackar du på OK för att godkänna begäran och börja tolka.