Predaja uloge sledećem prevodiocu na radnoj površini i mobilnom telefonu

Svaki prevodilac dodeljenog jezika biće premešten na isti audio kanal tako da možete da čujete jedni druge, kao i originalni zvuk sastanka. Kada dođe vreme da sledeći prevodilac počne, predajte im dužnost tumačenja tako da obezbedite nesmetan prelazak za učesnike.

1

Kliknite na dugme Tumačenje .

2

Izaberite ostale kontrole > dalje , a zatim kliknite na dugme Pošalji zahtev .

Kada sledeći prevodilac prihvati vaš zahtev, učesnici vas više ne mogu čuti i možete da prigušite sebe.

Šta dalje

Kada dođe red na vas da ponovo protumačite, tapnite na dugme "U redu" da biste prihvatili zahtev i počeli da tumačite.

Dodirnite Ostale kontrole > Dalje , azatim dodirnite Pošalji zahtev.

Kada sledeći prevodilac prihvati vaš zahtev, učesnici vas više ne mogu čuti i možete da prigušite sebe.

Šta dalje

Kada dođe red na vas da ponovo protumačite, tapnite na dugme "U redu" da biste prihvatili zahtev i počeli da tumačite.