Pokud je toto nastavení nakonfigurováno, obrazovka zařízení bliká červeně a šedě, když ji někdo zavolá.

1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení. Přejděte na stránku Podpora a klikněte na položku Webový portál .

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Admin , můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo otevřením webového prohlížeče a zadáním http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Na místním webovém rozhraní zařízení přejděte do Nastavení > Uživatelské rozhraní > Oznámení o příchozím hovoru o přístupnosti . Vyberte Možnost AmplifiedVisuals .