Pokud je toto nastavení nakonfigurováno, bliká obrazovka zařízení červeně a šedě, když někdo volá.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení.

2

Přejděte dolů na panel zařízení a klikněte na možnost Otevřít webové rozhraní zařízení.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Správce, můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu nebo název hostitele>.

3

V místním webovém rozhraní zařízení přejděte do Nastavení > Uživatelské rozhraní > Upozornění na příchozí hovor. Zvolte AmplifiedVisuals.