Když je toto nastavení nakonfigurováno, obrazovka zařízení bliká, když jej někdo volá.

1

Tuto funkci můžete aktivovat z webového rozhraní zařízení. Přečtěte si článek Pokročilá nastavení , kde najdete další informace o tom, jak k nim přistupovat.

2

Nejprve v nabídce vlevo vyberte možnost Nastavení. V části Konfigurace vyberte následující:

  • Nastavení > Uživatelské rozhraní > Zpřístupnění upozornění na příchozí hovor : AmplifiedVisuals.