Pokud je toto nastavení nakonfigurováno, bliká obrazovka zařízení červeně a šedě, když někdo volá.

1

V zobrazení zákazníka na https:/​/​admin.webex.com, přejděte na stránku Zařízení a vyberte zařízení ze seznamu. Přejděte na stránku podpory a klikněte na možnost webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Správce, můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu nebo název hostitele>.

2

V místním webovém rozhraní zařízení přejděte do Nastavení > Uživatelské rozhraní > Upozornění na příchozí hovor. Zvolte AmplifiedVisuals.