Når denne innstillingen er konfigurert, blinker enhets skjermen rødt og grått når noen ringer den.

1

Du kan aktivere denne funksjonen fra web grensesnittet til enheten. Les artikkelen med avanserte innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

2

Først velger du Innstillinger fra menyen til venstre. Under konfigurasjoner velger du følgende:

  • Innstillinger > bruker grensesnitt > tilgjengelighet varsel om inn kommende anrop: AmplifiedVisuals.