Når denne innstillingen er konfigurert, blinker enhetsskjermen rødt og grått når noen kaller den.

1

Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com , gå til Enheter-siden , og velg enheten din i listen. Gå til Kundestøtte , og klikk Nettportal .

Hvis du har konfigurert en administratorbruker for enheten, kan du få tilgang til Avanserte innstillinger direkte ved å åpne en nettleser og skrive inn http(er)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Gå til Innstillinger > brukergrensesnitt > Varsel om innkommende anrop for tilgjengelighet på enhetenes lokale webgrensesnitt. Velg AmplifiedVisuals .