Po skonfigurowaniu tego ustawienia ekran urządzenia będzie migał w kolorze czerwonym i szarym, gdy ktoś dzwoni.

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście. Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję portal www.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano Administratora, dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując w http(s)://<IP punktu końcowego lub nazwa hosta>.

2

W lokalnym interfejsie sieci www przejdź do pozycji ustawienia > interfejs użytkownika > powiadomienia o połączeniu przychodzącym Wybierz AmplifiedVisuals.