Po skonfigurowaniu tego ustawienia ekran urządzenia na czerwono i szaro, gdy ktoś do niego zadzwoni.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy. Przejdź do pomocy technicznej i kliknij pozycję Portal sieci Web .

Jeśli skonfigurowano użytkownika administracyjnego dla urządzenia, można uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

W lokalnym interfejsie internetowym urządzeń przejdź do pozycji Ustawienia > interfejs użytkownika > Ułatwienia dostępu Do powiadomienia o połączeniach przychodzących . Wybierz AmplifiedVisuals .