Po skonfigurowaniu tego ustawienia ekran urządzenia będzie migał w kolorze czerwonym i szarym, gdy ktoś dzwoni.

1

W widoku klienta na stronie https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia i kliknij urządzenie na liście.

2

Przewiń panel urządzenia i kliknij pozycję Otwórz interfejs www urządzenia.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano Administratora, dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując w http(s)://<IP punktu końcowego lub nazwa hosta>.

3

W lokalnym interfejsie sieci www przejdź do pozycji ustawienia > interfejs użytkownika > powiadomienia o połączeniu przychodzącym Wybierz AmplifiedVisuals.