בעת קביעת התצורה של הגדרה זו, מסך ההתקן מהבהב באדום ובאפור כאשר מישהו מתקשר אליו.

1

ניתן להפעיל תכונה זו מממשק האינטרנט של ההתקן. קרא את המאמר ' הגדרות מתקדמות ' לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו.

2

תחילה, בחר הגדרות מהתפריט שמשמאל. תחת תצורות , בחר את הפרטים הבאים:

  • הגדרות > ממשק משתמש > הודעת שיחה נכנסת נגישות: AmplifiedVisuals.