Когато тази настройка е конфигурирана, екранът на устройството мига в червено и сиво, когато някой го извика.

1

От изглед на клиента в https:// / admin.webex.com, отидете на Устройства страница и изберете вашето устройство от списъка. Отидете на поддържа и щракнете Уеб портал.

Ако сте настроили Админ потребител за устройството, имате достъп Разширени настройки директно като отворите уеб браузър и напишете http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

На локалния уеб интерфейс на устройствата отидете на Настройки > Потребителски интерфейс > Достъпност Уведомяване за входящо повикване. Изберете Усилени визуализации.