Когато тази настройка е конфигурирана, екранът на устройството мига, когато някой го повика.

1

Можете да активирате тази функция от уеб интерфейса на устройството. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация относно достъпа до нея.

2

Първо изберете Settings (Настройки) от менюто вляво. Под Конфигурации изберете следното:

  • Настройки > Потребителски интерфейс > Достъпност Известие за входящо повикване : Разширени визуални ефекти.