Когато тази настройка е конфигурирана, екранът на устройството мига червено и сиво, когато някой го нарича.

1

От изгледа на клиента в https:/​/​admin.webex.com отидете на страницата Устройства и изберете устройството си в списъка. Отидете на Поддръжка и щракнете върху Уеб портал.

Ако сте настроили администраторски потребител за устройството, можете да получите достъп директно до Разширени настройки, като отворите уеб браузър и въведете в https://<endpoint IP или hostname>.

2

На устройствата локален уеб интерфейс отидете на Настройки > потребителски интерфейс > достъпност входящо повикване известие. Изберете УсилванеВивици.