Когато тази настройка е конфигурирана, екранът на устройството мига червено и сиво, когато някой го нарича.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.com отидете на страницата Устройства и изберете устройството си в списъка. Отидете на Поддръжка и щракнете върху Уеб портал .

Ако сте настроили администраторски потребител за устройството, можете да получите достъп до Разширени настройки директно, като отворите уеб браузър и въведете в http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

На устройствата локален уеб интерфейс отидете на Настройки > Потребителски интерфейс > достъпност входящо повикване известие . Изберете УсилванеВивици .