Når denne indstilling er konfigureret, blinker enhedsskærmen rødt og gråt, når nogen ringer til den.

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com skal du gå til siden Enheder og vælge din enhed på listen. Gå til Support, og klik på Webportal.

Hvis du har konfigureret en bruger som en administrator for enheden, kan du få adgang til Avancerede indstillinger direkte ved at åbne en webbrowser og indtaste http(s)://<slutpunkts-ip eller værtsnavn>.

2

På enhedernes lokale webgrænseflade skal du gå til Indstillinger > Brugergrænseflade > Tilgængelighedsfunktion med besked om indgående opkald. Vælg AmplifiedVisuals.