Når denne indstilling er konfigureret, blinker enhedens skærm rødt og gråt, når nogen ringer til den.

1

I kundevisningen i https:/ / admin.webex.com skal du gå til siden Enheder og vælge din enhed på listen. Gå til Support, og klik på Webportal .

Hvis du har opsætt en administratorbruger for enheden, kan du få adgang til Avancerede indstillinger direkte ved at åbne en webbrowser og indtaste http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

På den lokale webgrænseflade for enheder skal du gå til Indstillinger > Brugergrænsefladen for > meddelelse om indgående opkald . Vælg AmplifiedVisuals .