När den här inställningen är konfigurerad blinkar enhetens skärm när någon ringer den.

1

Du kan aktivera den här funktionen från enhetens webbgränssnitt. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det.

2

Välj först Inställningar på menyn till vänster. Under Konfigurationer väljer du följande:

  • Inställningar > Användargränssnitt > Tillgänglighet Avisering om inkommande samtal : AmplifiedVisuals.