Kada je ova postavka konfigurisana, ekran uređaja treperi crveno i sivo kada ga neko pozove.

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi. Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

Ako ste podesili administratora za uređaj, možete da pristupite naprednim podešavanjima direktno otvaranjem veb pregledača i upisivanjem http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Na lokalnom veb interfejsu uređaja idite na Podešavanja > Korisnički interfejs > Pristupačnost Obaveštenja o dolaznim pozivima. Izaberite AmplifiedVisuals.