Als deze instelling is geconfigureerd, knippert het apparaatscherm rood en grijs wanneer iemand belt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst. Ga naar Ondersteuning en klik op Webportal.

Als u een Admin-gebruiker hebt ingesteld voor het apparaat, kunt u direct toegang krijgen tot Geavanceerde instellingen door een webbrowser te openen en http(s)://<eindpunt-ip of hostnaam> te typen.

2

Ga in de lokale webinterface van het apparaat naar Instellingen > Gebruikersinterface > Toegankelijkheid melding voor inkomende oproep. Selecteer AmplifiedVisuals.