Wanneer deze instelling is ingesteld, knippert het apparaatscherm rood en grijs wanneer iemand hem belt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst. Ga naar Ondersteuning en klik op Webportal .

Als u een beheerdergebruiker hebt ingesteld voor het apparaat, kunt u Geavanceerde instellingen rechtstreeks openen door een webbrowser te openen en http(s)://in te typen<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Ga op de lokale webinterface van apparaten naar Instellingen > gebruikersinterface > Toegankelijkheidsmelding . Selecteer GeselecteerdeVisualen .