Wanneer deze instelling is geconfigureerd, knippert het apparaatscherm wanneer iemand belt.

1

U kunt deze functie inschakelen via de webinterface van het apparaat. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over de toegang.

2

Selecteer eerst vanuit het menu aan de linkerzijde Instellingen. Kies onder Configuraties het volgende:

  • Instellingen > Gebruikersinterface > Toegankelijkheid Melding van inkomende oproepen : AmplifiedVisuals.