Když je na zařízení naplánována schůzka, zobrazí se 30 sekund před jejím začátkem výzva funkce Webex Assistant, abyste se ke schůzce připojili. Výzva je viditelná 5 minut po plánovaném začátku schůzky.

Pokud je v organizaci povolena funkce Webex Assistant pro zařízení, je funkce Proaktivní připojení ve výchozím nastavení zapnutá na všech podporovaných zařízeních.

1

Zvolte název zařízení na domovské obrazovce Touch 10 a vyberte možnost Nastavení.

2

V části Rozšířená nastavení klepněte na možnost Webex Assistant. Poté zapněte nebo vypněte funkci Proaktivní připojení.