Gdy urządzenie ma zaplanowane na spotkanie, na 30 sekund przed jego rozpoczęciem pojawia się monit z aplikacji Webex Assistant o dołączenie do spotkania. Podpowiedź jest widoczna przez 5 minut po planowanym rozpoczęciu spotkania.

Gdy w Twojej organizacji włączona jest funkcja Webex Assistant for Devices, funkcja Proactive Join jest domyślnie włączona na wszystkich obsługiwanych urządzeniach.

1

Na ekranie głównym aplikacji Touch 10 wybierz nazwę urządzenia i Ustawienia.

2

W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Webex Assistant. Następnie włącz lub wyłącz opcję proaktywnego dołączania.