När en enhet är schemalagd för ett möte får du ett meddelande från Webex-assistent för att ansluta till mötet 30 sekunder innan mötet börjar. Uppmaningen visas i 5 minuter efter att mötet har schemalagts att starta.

När Webex-assistent för enheter är aktive rad i din organisation är förAktiv anslutning som standard aktiverat på alla enheter som stöds.

1

Välj enhetens namn och inställningar från skärmen touch 10 Home .

2

Under Avancerade inställningar, knacka på Webex-assistent. Växla sedan för aktiv anslutning på eller av.