Pokud vaše síťová infrastruktura umožňuje Power over Ethernet (PoE), nepotřebujete injektor PoE. Dotykový ovladač můžete připojit přímo k zásuvce (ethernetovému přepínači) pomocí ethernetového kabelu se standardem PoE. Z bezpečnostních důvodů musí být zdroj PoE ve stejné budově jako dotykový ovladač. Ethernetový kabel PoE může být dlouhý až 100 m.

Aby se zařízení pro místnosti nebo tabule zobrazily v seznamu dostupných zařízení na dotykovém ovladači:

  • Zařízení pro místnosti nebo tabule a dotykový ovladač musí být ve stejné podsíti.

  • Zařízení pro místnosti nebo tabule musely být restartovány během posledních 10 minut. Pokud se zařízení v seznamu nezobrazí, zkuste jej restartovat.


Dotykový ovladač lze k zařízení Webex Board připojit pouze prostřednictvím sítě.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení. Posuňte se níže v podokně s podrobnostmi o zařízení a klepněte na možnost Spustit webový portál.


 
Pokud vaše zařízení není zaregistrováno nebo bylo obnoveno do továrního nastavení, můžete kroky 1 a 2 přeskočit.
2

V místním webovém rozhraní přejděte do části Zabezpečení > Uživatelé. Kliknutím na tlačítko Přidat nového uživatele vytvoříte nového uživatele pro připojení dotykového ovladače. K tomu je třeba mít roli správce.

3

Připojte dotykový ovladač a zařízení pro místnosti nebo Webex Board k síťovým zásuvkám nebo k síťovému přepínači, jak je popsáno v instalační příručce dotykového ovladače.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce dotykového ovladače. Po zobrazení obrazovky „Vyberte zařízení pro místnosti„ se zobrazí seznam dostupných zařízení. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Pokud se zařízení v seznamu nezobrazí, zadejte jeho adresu IP do vstupního pole. Klepněte na tlačítko Připojit.

Pokud dotykový ovladač potřebuje upgrade softwaru, nový software se stáhne ze zařízení pro místnosti nebo tabule a automaticky se nainstaluje do dotykového ovladače, který se po upgradu restartuje.

5

Pro zahájení připojení se přihlaste pomocí vytvořeného uživatelského jména a hesla.

Pokud zařízení není zaregistrováno, použijte výchozí uživatelské jméno admin bez hesla. Klepněte na tlačítko Přihlásit a pokračujte v prvním nastavení.

6

Pokud jste pro připojení dotykového ovladače vytvořili dočasného uživatele, vraťte se do místního webového rozhraní a uživatele odstraňte.