De volgende touch controllers kunnen met Webex-videoapparaten worden verbonden:

  • Room Navigator - ondersteund op board- en ruimteapparaten.

  • Touch 10 - ondersteund op Board-, Room-, MX- en SX-apparaten.

Direct verbinding maken

U kunt de touch controller direct verbinden met een poort op veel videoapparaten. Controleer de Installatiehandleiding voor uw apparaat om te zien of dit wordt ondersteund.

Zodra u bent verbonden, controleert uw touch controller of er een software-upgrade nodig is. In dat laatste staat wordt nieuwe software gedownload van het videoapparaat en geïnstalleerd op de touch controller. De touch controller wordt na de upgrade opnieuw gestart.

U kunt de configuratie vervolgens voltooien door de instructies op de touch controller te volgen.

Verbinden via het netwerk

Een verbinding van de touch controller met een videoapparaat via het netwerk kan nodig zijn wanneer een rechtstreekse verbinding niet mogelijk is of wanneer de Ethernet-kabel niet lang genoeg is om het videoapparaat te bereiken.


De touch controller is via de Ethernet-controller ingeschakeld. Als uw netwerkinfrastructuur Power over Ethernet (PoE) levert, hebt u geen midspan PoE-ser nodig. U kunt de touch controller rechtstreeks aansluiten op een wall socket of Ethernet-switch met een Ethernet-kabel met poe-tarief. Voor veiligheid moet de PoE-bron zich in hetzelfde gebouw hebben als de touch controller.

1

Sluit de touch controller aan op een socket voor netwerkbesturing of een netwerkschakelaar op hetzelfde subnet als het videoapparaat.

2

Selecteer op de touch controller het videoapparaat verbinding maken wanneer het scherm 'Selecteer een apparaat' verschijnt.

Als u het videoapparaat niet in de lijst vindt, voert u het IP-adres van het videoapparaat in het invoerveld in en tikt u op Verbinding maken.


 

Een videoapparaat in de lijst met beschikbare apparaten tonen:

  • De video-apparaat en touch controller moeten zich op hetzelfde subnet.

  • Het videoapparaat moet binnen de laatste 10 minuten opnieuw zijn gestart.

Als de touch controller is verbonden, controleert deze of er een software-upgrade nodig is. Als dat het beste is, wordt er nieuwe software gedownload van het videoapparaat en automatisch op de touch controller geïnstalleerd. De touch controller wordt na de upgrade opnieuw gestart.

3

Wanneer het scherm 'Koppelen met apparaat' verschijnt, selecteert u hoe u wilt koppelen.

Selecteer uit deze opties:

  • Gebruikersnaam/Wachtwoordzin

  • Koppelen van pincodes: dit is beschikbaar voor videoapparaten met RoomOS 10.8 en hoger. Vraag de beheerder om een pincode of genereer de pincode zelf, zoals beschreven onder 'Een pincode genereren'.

4

Voer gebruikersgegevens of pincode in en tik op Volgende.


 
Als u de verkeerde pincode drie keer in een rij op geeft, moet u een nieuwe pincode aanvragen.

Een pincode genereren in Control Hub

Genereer een pincode om te gebruiken wanneer u een touch controller koppelt aan een videoapparaat via het netwerk.


Pincode koppelen is beschikbaar op videoapparaten met RoomOS 10.8 en hoger.

1

Ga naar Workspaces en selecteer de werkruimte met het videoapparaat waar u de touch controller mee verbindt.

2

Klik in de kaart Apparatenop Apparaat koppelen.


 

De knop Apparaat koppelen is alleen zichtbaar in Werkruimten die minimaal één videoapparaat bevatten dat koppelen met pincodes ondersteunt.

3

Kies hoe u de pincode wilt communiceren.

  • De pincode weergeven in Control Hub (geldig voor 24 uur).

  • Geef de pincode weer in het hoofdscherm van het videoapparaat (zichtbaar voor 1 uur).

4

Klik op Apparaat koppelen.

  • De pincode wordt weergegeven.

  • Op het videoapparaat kan elke touch controller op het netwerk verbinding maken als de pincode juist is. Zodra de eerste touch controller is verbonden, moet er een nieuwe pincode worden gegenereerd om een tweede te koppelen.


 

Na drie onjuiste pogingen om de pincode in te voeren, moet er een nieuwe pincode worden gegenereerd.

Problemen met een touch controller die is verbonden via het netwerk oplossen

Videoapparaat heeft een nieuw IP-adres

Als uw videoapparaat een nieuw IP-adres krijgt, kan een touch controller die via het netwerk is verbonden, de verbinding verliezen. Als dit gebeurt, wordt er een melding weergegeven van een ontbrekende touch controller op het scherm. Als u opnieuw verbinding wilt maken, voert u het nieuwe IP-adres in op de touch controller.