Om din nätverksinfrastruktur tillhandahåller PoE (Power over Ethernet) krävs ingen PoE-injektor. Du kan ansluta pekkontrollern direkt till ett vägguttag (Ethernet-växel) med en PoE-klassad Ethernet-kabel. Av säkerhetsskäl måste PoE-källan finnas i samma byggnad som pekkontrollern. Den PoE-klassade Ethernet-kabeln kan vara upp till 100 meter lång.

Det här gäller för att en rumsenhet eller Board-enhet ska visas i listan med tillgängliga enheter på pekkontrollern:

  • Rumsenheten eller Board-enheten och pekkontrollern måste finnas i samma subnät.

  • Rumsenheten eller Board-enheten måste ha startats de senaste 10 minuterna. Om enheten inte visas i listan, provar du med att starta om den.


  • Du kan bara ansluta en pekkontroller till en Webex Board-enhet via nätverket.

  • Touch 10 stöds på: MX-serien, SX-serien, Room-serien och Webex Boards.

  • Room Navigator stöds på: Room-serien, Board 55S, Board 70S och Board 85S.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Bläddra nedåt på panelen med enhetsinformation och klicka på Starta webbportalen.


 
Om enheten inte har registrerats eller om den har fabriksåterställts kan du hoppa över steg 1 och 2.
2

Gå till Säkerhet > Användare i det lokala webbgränssnittet. Klicka på Lägg till ny användare och skapa en ny användare för att ansluta pekkontrollern. Du måste ha behörighet som administratör för att kunna göra detta.

3

Anslut pekkontrollern och rumsenheten eller Webex Board-enheten till eluttaget eller till en nätverksomkopplare enligt beskrivningen i installationsguiden för pekkontrollern.

4

Följ anvisningarna på pekkontrollerns skärm. Du ser en lista med tillgängliga enheter på skärmen ”Välj en rumsenhet”. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.

Om enheten inte visas i listan anger du IP-adressen i inmatningsfältet. Tryck på Anslut.

Om pekkontrollern behöver uppgradera programvaran så laddas den nya programvaran ner från rumsenheten eller Board-enheten och installeras automatiskt. Pekkontrollern startas om efter uppgraderingen.

5

Logga in med användarnamnet och lösenordet för att starta anslutningen.

Om enheten inte är registrerad använder du standardnamnet admin utan lösenord. Knacka på Logga in och fortsätt med den initiala konfigurationen.

6

Om du har skapat en tillfällig användare för att ansluta pekkontrollern går du tillbaka till det lokala webbgränssnittet och tar bort användaren.