Ako vaša mrežna infrastruktura obezbeđuje Power over Ethernet (PoE), nije vam potreban PoE injektor. Možete da povežete dodirni kontroler direktno sa zidnom utičnicom (Ethernet switch) sa PoE Ethernet kablom. Radi bezbednosti, PoE izvor mora biti u istoj zgradi kao i kontroler dodira. Ethernet kabl sa oznakom PoE može biti do 100 m (330 stopa).

Za sobni uređaj ili tablu koja će se pojaviti na listi dostupnih uređaja na kontroleru dodira:

  • Sobni uređaj ili tabla i kontroler dodira moraju biti na istoj podmreži.

  • Uređaj ili daska u sobi moraju biti ponovo pokrenuti u poslednjih 10 minuta. Ako se uređaj ne pojavi na listi, pokušajte da ga ponovo pokrenete.


  • Preko mreže možete da povežete samo kontroler osetljiv na dodir sa Webex pločom.

  • Dodir 10 je podržan na: MX serija, SX serija, Room serija, Webex ploče.

  • Navigator sobe je podržan na: Serija soba, tabla 55, tabla 70, tabla 85S.

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi. Pomerite se kroz prozor sa detaljima o uređaju i kliknite na Pokreni veb portal.


 
Ako vaš uređaj nije registrovan ili je fabrički resetovan, možete da preskočite korake 1 i 2.
2

Na lokalnom veb interfejsu idite na Bezbednost > Korisnici. Kliknite na Dodaj novog korisnika da biste kreirali novog korisnika za povezivanje sa kontrolerom dodira. Za to vam je potrebna uloga administratora.

3

Povežite kontroler dodira i sobni uređaj ili Webex ploču na mrežne zidne utičnice ili na mrežni prekidač kako je opisano u uputstvu za instalaciju za kontroler dodira.

4

Pratite uputstva na ekranu na ekranu kontrolera osetljivog na dodir. Kada se pojavi ekran „Izaberi sobni uređaj“, pojavi se lista dostupnih uređaja. Dodirnite uređaj sa kojim želite da se povežete.

Ako se uređaj ne pojavi na listi, unesite njegovu IP adresu u polje za unos. Dodirnite Poveži.

Ako je vašem kontroleru osetljivom na dodir potrebna nadogradnja softvera, novi softver se preuzima sa sobnog uređaja ili table i automatski instalira na kontroler osetljiv na dodir. Dodirni kontroler se ponovo pokreće nakon nadogradnje.

5

Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke koje ste kreirali za početak povezivanja.

Ako vaš uređaj nije registrovan, koristite podrazumevano korisničko ime je administrator bez lozinke. Dodirnite Prijava i nastavite sa podešavanjem po prvi put.

6

Ako ste napravili privremenog korisnika za povezivanje sa kontrolerom dodira, vratite se na lokalni veb interfejs i izbrišite korisnika.