Do urządzeń wideo Webex można podłączyć następujące kontrolery dotykowe:

  • Room Navigator - obsługiwany na urządzeniach pokładowych i pokojowych.

  • Touch 10 — obsługiwany na urządzeniach pokładowych, Room, MX i SX.

Bezpośrednie łączenie

Kontroler dotykowy można podłączyć bezpośrednio do portu w wielu urządzeniach wideo. Sprawdź w Podręczniku instalacji urządzenia, czy jest ono obsługiwane.

Po podłączeniu kontroler dotykowy sprawdzi, czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Jeśli tak, nowe oprogramowanie zostanie pobrane z urządzenia wideo i zainstalowane na kontrolerze dotykowym. Kontroler dotykowy uruchomi się ponownie po uaktualnieniu.

Następnie można zakończyć konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kontrolerze dotykowym.

Łączenie przez sieć

Podłączenie kontrolera dotykowego do urządzenia wideo przez sieć może być konieczne, gdy bezpośrednie połączenie nie jest możliwe lub gdy Ethernet nie jest wystarczająco długi, aby dotrzeć do urządzenia wideo.


Kontroler dotykowy jest zasilany przez Ethernet. Jeśli infrastruktura sieciowa zapewnia zasilanie przez sieć Ethernet (PoE), nie potrzebujesz wtryskiwacza PoE typu midspan. Kontroler dotykowy można podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego lub przełącznika Ethernet za pomocą Ethernet klasy PoE. Ze względów bezpieczeństwa źródło PoE musi znajdować się w tym samym budynku co kontroler dotykowy.

1

Podłącz kontroler dotykowy do gniazdka sieciowego lub przełącznika sieciowego w tej samej podsieci co urządzeniewideo.

2

Na kontrolerze dotykowym, gdy pojawi się ekran "Wybierz urządzenie", wybierz urządzenie wideo, z którym chcesz się połączyć.

Jeśli nie znajdziesz urządzenia wideo na liście, wprowadź adres IP urządzenia wideo w polu wejściowym i dotknij opcji Połącz.


 

Aby urządzenie wideo pojawiło się na liście dostępnych urządzeń:

  • Urządzenie wideo i kontroler dotykowy muszą znajdować się w tej samej podsieci.

  • Urządzenie wideo musi zostać ponownie uruchomione w ciągu ostatnich 10 minut.

Po podłączeniu kontroler dotykowy sprawdzi, czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Jeśli tak, nowe oprogramowanie zostanie pobrane z urządzenia wideo i automatycznie zainstalowane na kontrolerze dotykowym. Kontroler dotykowy uruchomi się ponownie po uaktualnieniu.

3

Gdy pojawi się ekran "Paruj z urządzeniem", wybierz sposób parowania.

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Nazwa użytkownika/hasło

  • Parowanie kodami PIN — jest ono dostępne dla urządzeń wideo z systemem RoomOS 10.8 lub nowszym. Poproś Administratora o KOD PIN lub wygeneruj go samodzielnie, zgodnie z opisem w sekcji "Generowanie kodu PIN".

4

Wprowadź poświadczenia użytkownika lub kod PIN i dotknij przycisku Dalej.


 
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN trzy razy z rzędu, musisz poprosić o nowy kod PIN.

Generowanie kodu PIN w centrum sterowania

Wygeneruj kod PIN używany podczas parowania kontrolera dotykowego z urządzeniem wideo przez sieć.


Parowanie kodami PIN jest dostępne dla urządzeń wideo z systemem RoomOS 10.8 lub nowszym.

1

Przejdź do obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy zawierający urządzenie wideo, do którego podłączasz kontroler dotykowy.

2

Na karcie Urządzenia kliknij opcję Sparuj urządzenie.


 

Przycisk Sparuj urządzenie jest widoczny tylko w obszarach roboczych zawierających co najmniej jedno urządzenie wideo obsługujące parowanie kodem PIN.

3

Wybierz sposób przekazywania kodu PIN.

  • Wyświetl kod PIN na control hub (ważny przez 24 godziny).

  • Wyświetl kod PIN na ekranie głównym urządzenia wideo (widoczny przez 1 godzinę).

4

Kliknij opcję Sparuj urządzenie.

  • Zostanie wyświetlony kod PIN.

  • Urządzenie wideo pozwoli na podłączenie dowolnego kontrolera dotykowego w sieci, jeśli ma prawidłowy kod PIN. Po podłączeniu pierwszego kontrolera dotykowego należy wygenerować nowy kod PIN, aby sparować drugi.


 

Po trzech niepoprawnych próbach wprowadzenia kodu PIN należy wygenerować nowy kod PIN.

Rozwiązywanie problemów z kontrolerem dotykowym podłączonym przez sieć

Urządzenie wideo ma nowy adres IP

Jeśli urządzenie wideo otrzyma nowy adres IP, kontroler dotykowy podłączony przez sieć może utracić połączenie. Jeśli tak się stanie, na ekranie powinno pojawić się powiadomienie o brakującym kontrolerze dotykowym. Aby ponownie nawiązać połączenie, wprowadź nowy adres IP na kontrolerze dotykowym.