Jeśli Twoja infrastruktura sieciowa zapewnia zasilanie przez sieć Ethernet (PoE), nie potrzebujesz iniektora PoE. Kontroler dotykowy można podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego (przełącznika Ethernet) za pomocą kabla Ethernet z funkcją PoE. Dla bezpieczeństwa, źródło PoE musi znajdować się w tym samym budynku co kontroler dotykowy. Kabel Ethernet z funkcją PoE może mieć długość do 100 m (330 stóp).

Aby urządzenie pokojowe lub tablica pojawiły się na liście dostępnych urządzeń na sterowniku dotykowym:

  • Urządzenie lub tablica pokojowa oraz kontroler dotykowy muszą znajdować się w tej samej podsieci.

  • Urządzenie systemu biurowego lub tablica musi zostać ponownie uruchomione w ciągu ostatnich 10 minut. Jeśli urządzenie nie pojawi się na liście, spróbuj uruchomić je ponownie.


Kontroler dotykowy można podłączyć do tablicy Webex Board tylko przez sieć.

1

W widoku klienta na stronie https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia i kliknij urządzenie na liście. Przewiń panel szczegółów urządzenia w dół i kliknij przycisk Uruchom portal internetowy.


 
Jeśli Twoje urządzenie nie jest zarejestrowane lub zostało zresetowane fabrycznie, możesz pominąć kroki 1 i 2.
2

W lokalnym interfejsie internetowym przejdź do pozycji Zabezpieczenia > Użytkownicy. Kliknij przycisk Dodaj nowego użytkownika, aby utworzyć nowego użytkownika do podłączenia kontrolera dotykowego. Musisz mieć rolę użytkownika admin, aby to zrobić.

3

Podłącz kontroler dotykowy i urządzenie pokojowe lub Webex Board do ściennych gniazd sieciowych lub do przełącznika sieciowego zgodnie z opisem w instrukcji instalacji kontrolera dotykowego.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kontrolera dotykowego. Gdy pojawi się ekran Wybór urządzenia pokojowego, pojawi się lista dostępnych urządzeń. Stuknij urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Jeśli urządzenie nie pojawia się na liście, wprowadź jego adres IP w polu wprowadzania danych. Dotknij opcji Połącz.

Jeśli kontroler dotykowy wymaga aktualizacji oprogramowania, nowe oprogramowanie jest pobierane z urządzenia pokojowego lub tablicy i instalowane na kontrolerze automatycznie. Po aktualizacji kontroler dotykowy uruchamia się ponownie.

5

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, które utworzyłeś, aby rozpocząć połączenie.

Jeśli urządzenie nie jest zarejestrowane, użyj domyślnej nazwy użytkownika admin bez hasła. Stuknij przycisk Zaloguj się i kontynuuj konfigurację po raz pierwszy.

6

Jeśli do podłączenia kontrolera dotykowego utworzono użytkownika tymczasowego, wróć do lokalnego interfejsu sieciowego i usuń go.