Hlasová klávesnice

Následuje popis použití vizuální klávesnice.

  • Chcete-li procházet znaky, pohybujte hlavou doleva a doprava.

  • Chcete-li zadat znak, řekněte odpovídající slovo pod písmenem, které chcete zadat. Chcete-li například zadat písmeno b, řekněte Bravo.

  • Můžete zadat více písmen najednou vyslovením odpovídajících slov dohromady. Chcete-li například zadat jméno Becky, řekněte Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Chcete-li změnit způsob zadávání dat do textových polí, řekněte režimA B C, Symboly nebo Čísla.

  • Po dokončení zadávání textu vyslovte příkaz akce Odeslat, který je na obrazovce. Například ve výše uvedeném příkladu je akce odeslání Odeslat.

  • Chcete-li položku vymazat, řekněte Backspace pro odebrání posledního písmene nebo Cleartext pro vymazání všeho.

  • Chcete-li vrátit zpět poslední položku, řekněte Zpět.


Znak nemusí být viditelný na obrazovce, aby mohl být zadán.

Použití diktování

Diktování umožňuje používat k zadávání informací přirozený jazyk.

1

Chcete-li zobrazit více možností zadávání, řekněte Další možnosti.

2

Chcete-li přepnout do režimu diktování, řekněte Diktování.

3

Řekněte slova, která chcete zadat.


 

Můžete říct dot com pro zadání textu .com.

4

Po dokončení diktování zobrazí HMT vykreslený text na obrazovce.

Hlasové příkazy

Přihlásit se

Hlasový příkaz

Akce

Naskenovat kód

Ověřuje se pomocí QR kódu

Zadejte uživatelské jméno a heslo

Ověřuje se pomocí uživatelského jména a hesla

Hlavní funkce

Hlasový příkaz

Akce

Nabídka

Možnosti nabídky zobrazení

Nápověda k aplikaci Webex

Popisy běžně používaných příkazů

Odeslat protokoly

Nahrávání protokolů ze zařízení

Odhlášení

Odhlášení z expertu na vyžádání

Předchozí stránka / Další stránka

Přejde na 1 stránku vlevo / vpravo

Přímé

Prohledává vaše přímé prostory a seznamy kontaktů

Prostory

Prohledává prostory skupiny.

Týmy

Zobrazuje existující týmy

Vybrat položku <item number="">

Vybere položku přidruženou k zadanému číslu položky.

Hledat

Hledání přímých prostorů, týmů nebo členů týmu

Žádost o pomoc (od vybraného týmu)

Odešle žádost o pomoc všem členům týmu

Zavolat

Provede hovor s vybraným kontaktem

Žádost o pomoc (od vybraného kontaktu)

Odešle žádost o pomoc vybranému kontaktu

Zrušit hovor

Zruší hovor

Hovory

Hlasový příkaz

Akce

Zobrazit ovládací prvky / Skrýt ovládací prvky

Zobrazí a skryje nabídku ovládacích prvků

Manuální ostření

Přepnutí do režimu manuálního ostření

Zaostřovací pole 1... 9

Výběr zaostřovacího pole na obrazovce

Automatické ostření

Přepnutí do režimu automatického ostření

Úroveň expozice 1... 5

Mění úroveň expozice

Úroveň hlasitosti 1... 5

Změní úroveň hlasitosti

Úroveň přiblížení 1... 5

Změní úroveň přiblížení

Pořídit fotografii

Pořídí fotografii aktuálního pohledu fotoaparátu

Přidat poznámku

Spustí režim poznámek.

Barva

Otevře barevnou nabídku anotace

Tvar

Otevře nabídku obrazce poznámky

Pozastavit / Obnovit hovor

Pozastaví zvukový a obrazový signál, dokud nebude hovor obnoven.

Pořídit snímek obrazovky

Pořídí snímek obrazovky sdílené obrazovky

Připojit se k hovoru

Připojení k naplánovanému hovoru

Ukončit hovor

Ukončí hovor

Přijmout

Přijetí neplánovaného hovoru

Zamítnout

Odmítnutí neplánovaného hovoru

Klávesové příkazy

Hlasový příkaz

Akce

Písmena

Přepne klávesnici na abecední klávesnici pro zadávání písmen

Čísla

Přepne klávesnici na číselnou klávesnici pro zadávání čísel

Symboly

Přepne klávesnici na klávesnici symbolů pro zadávání symbolů

Režim Abc

Přepne klávesnici na klávesnici režimu ABC

Zobrazit možnosti / Skrýt možnosti

Zobrazuje a skrývá možnosti klávesnice

Bezpečný vstup

Přepne vstupní režim na zabezpečené

Normální vstup

Přepne režim vstupu do normálního stavu

Diktát

Aktivuje diktování a zadává text na základě rozpoznávání řeči

Naskenovat kód

Skenuje QR kód

Svítilna zapnuto / vypnuto

Spínače zapnutí / vypnutí svítilny

Zavřít klávesnici

Zavře klávesnici

Backspace

Odstraní poslední znak

Vymazat text

Vymaže text ve vstupním poli.

Zpět

Vrátí zpět poslední položku

Přijmout

Přijímá zadané informace

Sdílení souborů

Hlasový příkaz

Akce

Soubory

Výběr souborů dříve sdílených v prostoru

Odesílání souborů

Výběr souborů z místního úložiště

Vybrat položku <item number="">

Výběr konkrétního souboru

Předchozí stránka / Další stránka

Při výběru souborů přejde na 1 stránku vlevo / vpravo nebo prochází stránkami dokumentu

Pozastavit

Pozastavení videa

Zastavit

Zastavení a zavření přehrávače videa

Přehrát znovu

Přehrání videa po jeho dokončení

Přetočit

Přetočení videa zpět o 10 sekund

Rychle vpřed

Přeposlání videa 10 sekund

Úroveň přiblížení 1... 5

Změní úroveň přiblížení při prohlížení obsahu

Sdílení

Sdílení obsahu v prostoru nebo s hostitelem schůzky

Stáhnout

Stažení souboru do místního úložiště

Globální příkazy

Hlasový příkaz

Akce

Navigace domů

Přejde na domovskou obrazovku

Navigace zpět

Přejde na předchozí obrazovku

Moje ovládací prvky

Přejde na ovládací panel systému

Ztlumit mikrofon

Dočasně ztlumí mikrofon

Moje oznámení

Otevře sekci oznámení

Nedávné aplikace

Otevírá aplikace spuštěné na pozadí

Zobrazit nápovědu

Zobrazí vyskakovací okno s nápovědou pro příkazy spojené s aktuální obrazovkou