Taletastatur

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du bruker det visuelle tastaturet.

  • Hvis du vil bla gjennom tegnene, beveger du hodet mot venstre og høyre.

  • Hvis du vil skrive inn et tegn, sier du det tilsvarende ordet under bokstaven du vil skrive inn. Hvis du for eksempel vil skrive inn bokstaven «b», sier du Bravo.

  • Du kan skrive inn flere bokstaver samtidig ved å si de tilsvarende ordene sammen. Hvis du for eksempel vil skrive inn navnet Becky, sier du Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Hvis du vil endre måten du skriver inn data i tekstfelt på, sier du A B C-modus, Symboler eller Tall.

  • Når du er ferdig med å skrive inn teksten, sier du kommandoen for å sende inn som vises på skjermen. I eksemplet ovenfor er for eksempel kommandoen for å sende inn Send inn.

  • Hvis du vil fjerne det du har skrevet, sier du Tilbake for å fjerne den siste bokstaven eller Fjern tekst for å fjerne alt.

  • Hvis du vil angre det siste du skrev, sier du Angre.


Tegnet trenger ikke å vises på skjermen for at du skal kunne skrive det inn.

Bruk diktering

Diktering lar deg bruke naturlig språk når du skal skrive inn informasjon.

1

Hvis du vil se flere inndataalternativer, sier du Flere alternativer.

2

Hvis du vil bytte til dikteringsmodus, sier du Diktering.

3

Si ordene du vil skrive inn.


 

Du kan si dot com for å skrive inn teksten .com.

4

Når du har fullført dikteringen, viser HMT-en den gjengitte teksten på skjermen.

Talekommandoer

logge på

Talekommando

Handling

Skannekode

Godkjenner ved hjelp av en QR-kode

Angi et brukernavn og passord

Godkjenner ved hjelp av brukernavn og passord

Hovedfunksjoner

Stemme, kommando

Handling

Meny

Vise menyalternativer

Webex-hjelp

Beskrivelser for ofte brukte kommandoer

Send logger

Last opp logger fra enheten

Avlogging

Logg av Ekspert på forespørsel

Forrige side / Neste side

Går én side til venstre / høyre

Direkte

Søker i direkteområdene dine og viser kontakter

Områder

Søker i gruppeområdene dine

Team

Viser eksisterende team

Velg vare <item number="">

Velger en vare som er knyttet til det angitte varenummeret

Søk

Søke etter direkteområder, team eller teammedlemmer

Be om hjelp (fra valgt team)

Sender en forespørsel om hjelp til alle teammedlemmene

Foreta anrop

Ringer til den valgte kontakten

Be om hjelp (fra valgt kontakt)

Sender en forespørsel om hjelp til den valgte kontakten

Avbryt anrop

Avbryter et anrop

Anrop

Stemme, kommando

Handling

Vis kontroller / Skjul kontroller

Viser og skjuler kontrollmenyen

Manuell fokus

Bytt til manuell fokusmodus

Fokuspunkt 1…9

Velg et fokuspunkt på skjermen

Automatisk fokus

Bytt til automatisk fokusmodus

Eksponeringsnivå 1…5

Endrer eksponeringsnivå

Volumnivå 1…5

Endrer volumnivået

Zoom-nivå 1…5

Endrer zoomenivået

Ta bilde

Tar et bilde av det kameraet ser akkurat nå

Kommenter

Starter kommentarmodusen

Farge

Åpner menyen for kommentarfarge

Form

Åpner menyen for kommentarform

Sett samtale på pause / fortsett

Setter lyd- og videosignalet midlertidig på pause til samtalen gjenopptas

Ta skjermbilde

Tar et skjermbilde av den delte skjermen

Delta i samtale

Bli med i en planlagt samtale

Avslutt samtale

Avslutter samtalen

Godta

Godta et anrop som ikke er planlagt

Avvis

Avvise et anrop som ikke er planlagt

Tastaturkommandoer

Stemme, kommando

Handling

Bokstaver

Bytter tastatur til alfabettastatur for å skrive inn bokstaver

Numre

Bytter tastatur til talltastatur for å skrive inn tall

Symboler

Bytter tastatur til symboltastatur for å skrive inn symboler

Abc-modus

Bytter tastatur til tastatur med ABC-modus

Vis alternativer / Skjul alternativer

Viser og skjuler tastaturalternativer

Sikker oppføring

Bytter til sikker oppføringsmodus

Normal oppføring

Bytter til normal oppføringsmodus

Diktering

Aktiverer diktering og skriver inn tekst basert på talegjenkjenning

Skannekode

Skanner QR-kode

Lommelykt på / av

Slår på / av lommelykt

Lukk tastatur

Lukker tastaturet

Tilbake

Sletter det siste tegnet

Klartekst

Fjerner teksten i inndataboksen

Angre

Angrer det siste som ble skrevet inn

Godta

Godtar den angitte informasjonen

Fildeling

Stemme, kommando

Handling

Filer

Velg filer som tidligere er delt på spacet

Send filer

Velg filer fra den lokale lagringsplassen

Velg vare <item number="">

Velg en bestemt fil

Forrige side / Neste side

Navigerer til 1 side til venstre / høyre når du velger filer, eller navigerer gjennom sidene i et dokument

Pause

Sette en video på pause

Stopp

Stoppe og lukke videospilleren

Spill av på nytt

Spille av en video på nytt etter at den er ferdig

Spol tilbake

Spole tilbake en video 10 sekunder

Spol fremover

Videresende en video 10 sekunder

Zoom-nivå 1…5

Endrer zoomenivået når du viser innhold

Del

Dele innholdet på et Space eller med en møtevert

Last ned

Laste ned en fil til ditt lokale lager

Globale kommandoer

Talekommando

Handling

Gå hjem

Går til startskjermen

Gå tilbake

Går til forrige skjermbilde

Mine kontroller

Tar deg til systemkontrollpanelet

Demp mikrofon

Demper mikrofonen midlertidig

Mine varsler

Åpner varslingsdelen

Nylige programmer

Åpner programmer som kjører i bakgrunnen

Vis hjelp

Viser et popup-vindu med hjelp for kommandoer som er knyttet til den gjeldende skjermen