Rösttangentbord

Här följer en beskrivning av hur du använder ditt visuella tangentbord.

  • För att bläddra igenom tecknen, flytta ditt skalle åt vänster och höger.

  • Om du vill skriva in ett tecken anger du motsvarande ord under bokstaven som du vill skriva in. Till exempel, för att skriva in bokstaven b, säg Här är Enr.

  • Du kan skriva flera bokstäver samtidigt genom att säga motsvarande ord tillsammans. Om du t.ex. vill ange namnet Becky säger du Echo Echo Kilo Samtidigt.

  • För att ändra hur du anger data i textfält, säg A B C-läge, Symboler eller Nummer.

  • När du är klar med att skriva in din text säger du kommandot för skicka åtgärd som visas på skärmen. Till exempel, i exemplet som visas ovan är skicka-åtgärden Skicka.

  • För att rensa din inmatning, säg Blanksteg för att ta bort den sista bokstaven eller Rensa text för att rensa alla.

  • Om du vill ångra den senaste posten säger du Ångra .


Tecknet behöver inte vara synligt på skärmen för att det ska gå att matas in.

Använd dictation

Med dictation kan du använda naturligt språk för att mata in information.

1

Säg Fler alternativ om du vill visa fler inmatningsalternativ.

2

Säg Dictation om du vill växla tilldictationsläge .

3

Säg orden som du vill ange.


 

Du kan säga att punkt com ska ange texten .com.

4

När du har slutfört din uppmaning visar HMT den renderade texten på skärmen.

Röstkommandon

Logga in...

Röstkommando

Åtgärd

Scanna kod

Autentiserar med hjälp av QR-kod

Ange användarnamn och lösenord

Verifierar med hjälp av ett användarnamn och lösenord

Huvudfunktioner

Röstkommando

Åtgärd

Meny

Visa menyalternativ

Hjälp för Webex

Beskrivningar av vanligt använda kommandon

Skicka loggar

Överför loggar från enheten

Logga ut

Logga ut från Expert On Demand

Föregående sida/Nästa sida

Navigerar till 1 sida åt vänster/höger

Direkt

Söker i dina direktutrymmen och lista kontakter

Utrymmen

Söker i dina grupputrymmen

Teams

Visar befintliga team

Välj objekt <item number="">

Väljer objekt kopplat till det angivna objektnumret

Sök

Sök efter direktutrymmen, team eller teammedlemmar

Begär hjälp (från valt team)

Skickar en begäran om hjälp till alla teammedlemmar

Ring samtal

Ringer ett samtal till den valda kontakten

Be om hjälp (från vald kontakt)

Skickar en begäran om hjälp till den valda kontakten

Avbryt samtal

Avbryter ett samtal

Samtal

Röstkommando

Åtgärd

Visa kontroller/Dölj kontroller

Visar och döljer kontrollmenyn

Manuellt fokus

Växla till manuellt fokusläge

Fokuspunkt 1... 9

Välj en fokuspunkt på skärmen

Autofokus

Växla till autofokusläge

Exponeringsnivå 1... 5

Ändrar exponeringsnivå

Volymnivå 1... 5

Ändrar volymnivån

Zooma nivå 1... 5

Ändrar zoomningsnivå

Fotografera

Fotograferar den aktuella kameravyn

Kommentera

Startar kommentarläge

Färg

Öppnar menyn Färg för kommentar

Form

Öppnar komnoteringsformmenyn

Pausa/återuppta samtal

Pausar ljud- och videosignalen tills samtalet återupptas

Ta skärmbild

Tar en skärmbild av delad skärm

Delta i samtal

Delta i ett schemalagt samtal

Avsluta samtal

Avslutar samtalet

Acceptera

Acceptera ett oplanerat samtal

Avvisa

Avvisa ett oplanerat samtal

Tangentbordskommandon

Röstkommando

Åtgärd

Bokstäver

Växlar tangentbord till alfabetiskt tangentbord för att skriva in bokstäver

Nummer

Växlar tangentbord till nummertangentbord för att ange nummer

Symboler

Växlar tangentbord till symboltangentbord för att ange symboler

Abc-läge

Växlar tangentbord till ABC-lägestangenten

Visa alternativ/Dölj alternativ

Visar och döljer tangentbordsalternativ

Säker anslutning

Växlar inträdesläge till säkert

Normal inmatning

Växlar inträdesläge till normalt

Diktamen

Aktiverar dictation och anger text baserad på röstigenkänning

Scanna kod

Scannar QR-kod

Flashlight på/av

Slår på/av blinkandelampa

Stäng tangentbord

Stänger tangentbordet

Backsteg

Tar bort sista tecknet

Rensa text

Raderar text i inmatningsrutan

Ångra

Ångrar den senaste posten

Acceptera

Godkänner den angivna informationen

Fildelning

Röstkommando

Åtgärd

Filer

Välja filer som tidigare har delats i utrymmet

Skicka filer

Välj filer från ditt lokala lagringsutrymme

Välj objekt <item number="">

Välj en specifik fil

Föregående sida/Nästa sida

Navigerar till 1 sida åt vänster/höger när du väljer filer, eller navigerar genom sidorna i ett dokument

Pausa

Pausa en video

Stoppa

Stoppa och stäng videospelaren

Spela upp igen

Spela upp en video igen när den har avslutats

Spola tillbaka

Spola tillbaka en video 10 sekunder

Snabbspola

Fram?t en video 10 sekunder

Zooma nivå 1... 5

Ändrar zoomningsnivå när innehåll visas

Dela

Dela innehållet i ett utrymme eller med en mötesvärd

Hämta

Hämta en fil till ditt lokala lagringsutrymme

Globala kommandon

Röstkommando

Åtgärd

Navigera hem

Navigerar till startskärmen

Navigera tillbaka

Navigerar till föregående skärm

Mina kontroller

Navigerar till kontrollpanel

Stäng av mikrofon

Stänger tillfälligt av ljudet för mikrofonen

Mina aviseringar

Öppnar meddelandesektion

Senaste program

Öppnar program som körs i bakgrunden

Visa hjälp

Visar ett popup-fönster med hjälp av kommandon som är kopplade till den aktuella skärmen