Klawiatura głosowa

Poniżej znajduje się opis sposobu korzystania z klawiatury wizualnej.

  • Aby przewijać postacie, poruszaj głową w lewo i w prawo.

  • Aby wprowadzić znak, wypowiedz odpowiednie słowo pod literą, którą chcesz wprowadzić. Na przykład, aby wprowadzić literę b, powiedz Bravo.

  • Możesz wprowadzić wiele liter jednocześnie, wypowiadając odpowiednie słowa razem. Na przykład, aby wprowadzić imię Becky, powiedz Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Aby zmienić sposób wprowadzania danych w polach tekstowych, powiedz A B C mode, Symbols or Numbers.

  • Po zakończeniu wprowadzania tekstu wypowiedz polecenie prześlij akcję na ekranie. Na przykład w powyższym przykładzie akcja przesyłania to Prześlij.

  • Aby wyczyścić wpis, powiedz Backspace , aby usunąć ostatnią literę, lub Cleartext, aby wyczyścić wszystko.

  • Aby cofnąć ostatni wpis, powiedz Cofnij.


Znak nie musi być widoczny na ekranie, aby go wprowadzić.

Korzystanie z funkcji dyktowania

Dyktowanie umożliwia używanie języka naturalnego do wprowadzania informacji.

1

Aby wyświetlić więcej opcji wprowadzania, powiedz Więcej opcji.

2

Aby przełączyć się do trybu dyktowania, powiedz Dyktowanie.

3

Wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.


 

Możesz powiedzieć kropka com , aby wprowadzić tekst .com.

4

Po zakończeniu dyktowania HMT wyświetla renderowany tekst na ekranie.

Polecenia głosowe

Zaloguj się

Polecenie głosowe

Czynność

Zeskanuj kod

Uwierzytelnianie przy użyciu kodu QR

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło

Uwierzytelnia przy użyciu nazwy użytkownika i hasła

Główne funkcje

Polecenie głosowe

Czynność

Menu

Wyświetl opcje menu

Pomoc Webex

Opisy często używanych poleceń

Wyślij dzienniki

Przesyłanie dzienników z urządzenia

Wyloguj się

Wyloguj się z usługi Expert On Demand

Poprzednia strona / Następna strona

Przechodzi do 1 strony w lewo / w prawo

Bezpośrednio

Przeszukuje przestrzenie bezpośrednie i wyświetla listę kontaktów

Obszary

Przeszukuje przestrzenie grupowe

Teams

Wyświetla istniejące zespoły

Wybierz element <item number="">

Zaznacza element skojarzony z określonym numerem elementu

Wyszukaj

Wyszukiwanie przestrzeni bezpośrednich, zespołów lub członków zespołu

Poproś o pomoc (od wybranego zespołu)

Wysyła prośbę o pomoc do wszystkich członków zespołu

Nawiązywanie połączenia

Nawiązuje połączenie z wybranym kontaktem

Poproś o pomoc (od wybranego kontaktu)

Wysyła prośbę o pomoc do wybranego kontaktu

Anuluj połączenie

Anulowanie połączenia

Połączenia

Polecenie głosowe

Czynność

Pokaż kontrolki / Ukryj kontrolki

Pokazuje i ukrywa menu kontrolek

Ręczne ustawianie ostrości

Przełączanie do trybu ręcznego ustawiania ostrości

Ostrość 1... 9

Wybieranie punktu ostrości na ekranie

Automatyczne ustawianie ostrości

Przełączanie do trybu automatycznego ustawiania ostrości

Poziom ekspozycji 1... 5

Zmienia poziom ekspozycji

Poziom głośności 1... 5

Zmienia poziom głośności

Poziom powiększenia 1... 5

Zmienia poziom powiększenia

Zrób zdjęcie

Robi zdjęcie bieżącego widoku z aparatu

Adnotacje

Uruchamia tryb adnotacji

Kolor

Otwiera menu kolorów adnotacji

Kształt

Otwiera menu kształtu adnotacji

Wstrzymaj / Wznów połączenie

Wstrzymuje sygnał audio i wideo do momentu wznowienia połączenia

Zrób zrzut ekranu

Wykonuje zrzut ekranu udostępnionego ekranu

Dołącz do połączenia

Dołączanie do zaplanowanej rozmowy

Zakończ połączenie

Kończy rozmowę

Akceptuj

Akceptowanie niezaplanowanego połączenia

Odrzuć

Odrzucanie niezaplanowanego połączenia

Polecenia klawiaturowe

Polecenie głosowe

Czynność

Litery

Przełącza klawiaturę na klawiaturę alfabetyczną w celu wprowadzania liter

Numery

Przełącza klawiaturę na klawiaturę numeryczną, aby wprowadzać liczby

Symbole

Przełącza klawiaturę na klawiaturę symboli, aby wprowadzać symbole

Tryb Abc

Przełącza klawiaturę na klawiaturę ABC Mode

Pokaż opcje / Ukryj opcje

Pokazuje i ukrywa opcje klawiatury

Bezpieczne wejście

Przełącza tryb wejścia w celu zabezpieczenia

Normalny wpis

Przełącza tryb wejścia na normalny

Dyktando

Aktywuje dyktowanie i wprowadza tekst na podstawie rozpoznawania mowy

Zeskanuj kod

Skanuje kod QR

Latarka włącza się / wyłącza

Włączanie / wyłączanie latarki

Zamknij klawiaturę

Zamyka klawiaturę

Backspace

Usuwa ostatni znak

Wyczyść tekst

Czyści tekst w polu wprowadzania

Cofnij

Cofa ostatni wpis

Akceptuj

Akceptuje wprowadzone informacje

Udostępnianie plików

Polecenie głosowe

Czynność

Pliki

Zaznaczanie plików wcześniej udostępnionych w przestrzeni

Wyślij pliki

Wybieranie plików z magazynu lokalnego

Wybierz element <item number="">

Wybierz określony plik

Poprzednia strona / Następna strona

Przechodzi do 1 strony w lewo / w prawo podczas wybierania plików lub nawiguje po stronach dokumentu

Wstrzymaj

Wstrzymywanie filmu

Zatrzymaj

Zatrzymywanie i zamykanie odtwarzacza wideo

Odtwórz ponownie

Ponowne odtwarzanie filmu po jego zakończeniu

Przewiń do tyłu

Przewijanie wideo do 10 sekund

Przewijanie do przodu

Przekazywanie wideo przez 10 sekund

Poziom powiększenia 1... 5

Zmienia poziom powiększenia podczas wyświetlania zawartości

Udostępnij

Udostępnianie zawartości w przestrzeni lub u gospodarza spotkania

Pobierz

Pobieranie pliku do magazynu lokalnego

Polecenia globalne

Polecenie głosowe

Czynność

Nawigacja po stronie głównej

Przechodzi do ekranu głównego

Przechodzenie do tyłu

Przechodzi do poprzedniego ekranu

Moje elementy sterujące

Przechodzi do systemowego panelu sterowania

Wycisz mikrofon

Tymczasowe wyciszenie mikrofonu

Moje powiadomienia

Otwiera sekcję powiadomień

Najnowsze aplikacje

Otwiera aplikacje działające w tle

Pokaż pomoc

Wyświetla wyskakujące okienko z pomocą dla poleceń skojarzonych z bieżącym ekranem