Glasovna tastatura

Sledi opis načina korišćenja vizuelne tastature.

  • Pomerite glavu nalevo i nadesno da biste se pomerali kroz znakove.

  • Da biste uneli znak, izgovorite odgovarajuću reč ispod slova koje želite da unesete. Na primer, da biste uneli slovo b, izgovorite Bravo.

  • Istovremeno možete da unesete više slova tako što ćete izgovoriti odgovarajuće reči zajedno. Na primer, da biste uneli ime Beki, recimo Bravo Eho Čarli Kilo Jenki.

  • Da biste promenili način na koji unosite podatke u tekstualna polja , izgovorite A B C režim, simbole ili brojeve .

  • Kada završite sa unošenjem teksta, izgovorite komandu za radnju prosleđivanja koja se nađu na ekranu. Na primer, u gore prikazanom primeru radnja prosleđivanje je Prosleđivanje .

  • Da biste obrišili unos, izgovorite "Backspace " da biste uklonili poslednje slovo ili obrišite tekst da biste sve izbrisali.

  • Da biste opozvali poslednju stavku, izgovorite opozovi radnju.


Znak ne mora da bude vidljiv na ekranu da bi bio unet.

Koristi diktiranje

Diktiranje vam omogućava da koristite prirodni jezik za unos informacija.

1

Da biste prikaželi više opcija unosa, izgovorite više opcija.

2

Da biste se prebacili na režim diktiranja, izgovorite Diktat.

3

Izgovorite reči koje želite da unesete.


 

Možete da izgovorite dot com da biste uneli tekst .com.

4

Kada dovršite diktat, HMT prikazuje prikazani tekst na ekranu.

Glasovne komande

Prijavi se

Glasovna komanda

Radnja

Kôd skeniranja

Potvrda identiteta pomoću QR koda

Unesite korisničko ime i lozinku

Potvrde identiteta pomoću korisničkog imena i lozinke

Glavne funkcije

Glasovna komanda

Radnja

Meni

Opcije menija za prikaz

Webex pomoć

Opisi za najčešće korišćene komande

Pošalji evidencije

Otpremanje evidencija sa uređaja

Odjava

Odjavite se od stručnjaka na zahtev

Prethodna stranica / Sledeća stranica

Kretanje do 1 stranice nalevo / nadesno

Direktno

Pretražuje vaše direktne razmake i navodi kontakte

Prostori

Pretražuje razmake grupe

Teams

Prikazuje postojeće timove

Izbor stavke <item number="">

Bira stavku povezanu sa navedenim brojem artikla

Pretraži

Traženje direktnih prostora, timova ili članova tima

Zatraži pomoć (od izabranog tima)

Šalje zahtev za pomoć svim članovima tima

Nazovi

Poziva izabrani kontakt

Zatraži pomoć (od izabranog kontakta)

Šalje zahtev za pomoć izabranom kontaktu

Otkaži poziv

Otkazuje poziv

Pozivi

Glasovna komanda

Radnja

Prikaži kontrole / Sakrij kontrole

Prikazuje i skriva meni kontrola

Ručni fokus

Prebacivanje u ručni režim fokusa

Tačka fokusa 1... 9

Izbor tačke fokusa na ekranu

Automatski fokus

Prebacivanje u režim automatskog fokusa

Nivo izloženosti 1... 5

Menja nivo izloženosti

Nivo jačine zvuka 1... 5

Menja nivo jačine zvuka

Nivo zumiranja 1... 5

Menja nivo zumiranja

Snimite fotografiju

Pravi fotografiju trenutnog prikaza kamere

Hvataj beleške

Pokreće režim beleške

Boja

Otvara meni boje beleške

Oblik

Otvara meni oblika beleške

Pauziraj / Nastavi poziv

Pauzira audio i video signal dok se poziv ne nastavi

Snimi snimak ekrana

Pravi snimak ekrana deljenog ekrana

Pridruži se pozivu

Pridružite se planiranom pozivu

Završi poziv

Završava poziv

Prihvati

Prihvatanje neplaniranog poziva

Odbij

Odbijanje neplaniranog poziva

Komande na tastaturi

Glasovna komanda

Radnja

Pisma

Prebacuje tastaturu na tastaturu po abecedi da bi unela slova

Brojevi

Prebacuje tastaturu na tastaturu sa brojevima da bi unela brojeve

Simboli

Prebacuje tastaturu na tastaturu sa simbolima da bi unela simbole

Abc režim

Prebacuje tastaturu na tastaturu ABC režima

Prikaži opcije / Sakrij opcije

Prikazuje i skriva opcije tastature

Bezbedan unos

Prebacuje režim unosa na bezbedno

Normalna stavka

Prebacuje režim unosa na normalan

Diktiranja

Aktivira diktiranje i unosi tekst zasnovan na prepoznavanju govora

Kôd skeniranja

Skenira QR kôd

Baterijska lampa upaljena / isključena

Uključi / isključi baterijsku lampu

Zatvori tastaturu

Zatvara tastaturu

Backspace

Briše poslednji znak

Obriši tekst

Brisanje teksta u okviru za unos

Opozovi

Opoziva poslednju stavku

Prihvati

Prihvata unete informacije

Deljenje datoteka

Glasovna komanda

Radnja

Datoteke

Izbor datoteka koje su prethodno deljene u prostoru

Pošalji datoteke

Biranje datoteka iz lokalnog skladišta

Izbor stavke <item number="">

Izbor određene datoteke

Prethodna stranica / Sledeća stranica

Kreće se do 1 stranice nalevo / nadesno prilikom izbora datoteka ili se kreće kroz stranice dokumenta

Pauziraj

Pauziranje video zapisa

Zaustavi

Zaustavljanje i zatvaranje video plejera

Ponovo reprodukuj

Ponovno reprodukujte video zapis kada završi

Premotaj

Premotavanje video zapisa unazad 10 sekundi

Premotavanje unapred

Prosleđivanje video zapisa 10 sekundi

Nivo zumiranja 1... 5

Menja nivo zumiranja prilikom prikazivanja sadržaja

Deli

Deljenje sadržaja u prostoru ili sa domaćinom sastanka

Preuzmi

Preuzimanje datoteke u lokalno skladište

Globalne komande

Glasovna komanda

Radnja

Kreći se do kuće

Kreće se do početnog ekrana

Kreći se nazad

Kretanje do prethodnog ekrana

Moje kontrole

Kreće se do kontrolne table sistema

Isključi zvuk mikrofona

Privremeno prigušuje mikrofon

Moja obaveštenja

Otvara odeljak sa obaveštenjima

Nedavne aplikacije

Otvara aplikacije pokrenute u pozadini

Prikaži pomoć

Prikazuje iskačući prozor uz pomoć komandi povezanih sa trenutnim ekranom