Ke správě všech hlasových zpráv a jejich nastavení můžete použít telefon, uživatelský portál pro volání, uživatelské centrum nebo aplikaci Webex. Tato nastavení se při uložení synchronizují mezi aplikacemi.


 

Správce musí povolit funkci hlasové schránky, abyste mohli přistupovat a konfigurovat různá nastavení. Pokud nenajdete žádná nastavení hlasové schránky, jako je resetovací kód PIN, pozdravy hlasové schránky a oznámení, obraťte se na správce.

Než začnete

Mějte na paměti, že uživatelé služby Webex nemohou nastavit druhý účet hlasové schránky.

1

Přihlaste se k https://settings.webex.com .

2

V části Můj profil klikněte na možnost Resetovat kód PIN hlasové schránky nebo klikněte naa zvolte možnost Resetovat kód PIN hlasové pošty.

Otevře se dialogové okno Obnovit kód PIN hlasové schránky.
3

Zadejte nový kód PIN hlasové schránky v následujících požadavcích.

 • Musí mít alespoň šest číslic. Pouze čísla.

 • Nesmí být žádný z vašich předchozích deseti PINŮ (dvacet čtyři, v případě státních zákazníků).


   

  Poznámka: Toto číslo je systémové nastavení.

 • Nesmí to být obrácené pořadí vašeho starého kódu PIN.

 • Nesmí odpovídat číselnému vyjádření vašeho jména nebo příjmení.

 • Nesmí obsahovat vaše telefonní číslo ani číslo linky.

 • Nesmí obsahovat jednotlivé číslice ani skupiny opakovaných číslic (například 228883, 121212 nebo 408408).

 • Nesmí se jednat o číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

 • Nesmí obsahovat čísla, která jsou na klávesnici vytočena v přímém řádku.

4

Zadejte kód PIN znovu do pole Potvrzení kódu PIN hlasové schránky a klikněte na tlačítko Odeslat.

Co dělat dál

Po nastavení účtu hlasové schránky můžete zkontrolovat a poslouchat hlasové zprávy z aplikace Webex, uživatelského portálu nebo telefonu, a konfigurovat různá nastavení hlasové schránky, jako je přepis hlasové schránky, pozdravy hlasové schránky, oznámení hlasové schránky atd.

Než začnete

Mějte na paměti, že uživatelé služby Webex nemohou nastavit druhý účet hlasové schránky.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Kód PIN hlasové pošty a klikněte na tlačítko Resetovat kód PIN hlasové pošty.

3

Zadejte nový kód PIN hlasové schránky v následujících požadavcích.

 • Musí mít alespoň šest číslic. Pouze čísla.

 • Nesmí být žádný z vašich předchozích deseti PINŮ (dvacet čtyři, v případě státních zákazníků).


   

  Poznámka: Toto číslo je systémové nastavení.

 • Nesmí to být obrácené pořadí vašeho starého kódu PIN.

 • Nesmí odpovídat číselnému vyjádření vašeho jména nebo příjmení.

 • Nesmí obsahovat vaše telefonní číslo ani číslo linky.

 • Nesmí obsahovat jednotlivé číslice ani skupiny opakovaných číslic (například 228883, 121212 nebo 408408).

 • Nesmí se jednat o číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

 • Nesmí obsahovat čísla, která jsou na klávesnici vytočena v přímém řádku.

4

Zadejte kód PIN znovu do pole Potvrzení kódu PIN hlasové schránky a klikněte na tlačítko Odeslat.

Co dělat dál

Po nastavení účtu hlasové schránky můžete zkontrolovat a poslouchat hlasové zprávy z aplikace Webex, uživatelského portálu nebo telefonu, a konfigurovat různá nastavení hlasové schránky, jako je přepis hlasové schránky, pozdravy hlasové schránky, oznámení hlasové schránky atd.