Dostupné funkce hlasové schránky

V závislosti na tom, co děláte, můžete používat telefon, Webex nastavení a aplikaci Webex a spravovat tak zprávy a nastavení hlasové schránky.

Na telefonu můžete:
 • Nahrát osobní pozdrav a kdykoli jej změnit.

 • Poslechnout, uložit nebo odstranit zprávy hlasové schránky.

 • Resetovat kód PIN hlasové schránky.


  Heslo musí splňovat požadavky nastavené správcem.

nastavení služby Webex můžete obnovit kód PIN hlasové schránky.

Pravidla hlasové schránky PIN

Kód PIN hlasové schránky musí splňovat následující požadavky:

 • Musí obsahovat nejméně šest číslic. Zadejte pouze čísla!

 • Nesmí být žádné předchozí dvacet čtyři kolíky.


  Poznámka: Toto číslo je nastavení systému.

 • Nesmí se shodovat s číselným vyjádřením vašeho křestního jména nebo příjmení.

 • Nesmí obsahovat číslo vaší linky.

 • Nesmí obsahovat opakující se číslici nebo skupinu opakujících se číslic (například 228883, 121212, nebo 408408).

 • Nesmí tvořit číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

 • Nesmí obsahovat čísla, která se na klávesnici telefonu nachází v jedné linii.

Aktivujte svůj účet hlasové schránky

Na novém telefonu musíte provést několik kroků, kterými aktivujete hlasovou schránku. Stejným postupem můžete obnovit kód PIN.

Než začnete

Seznamte se s pravidly pro nastavení kódu PIN hlasové schránky.

Pamatujte si, že uživatelé služby Webex nemohou vytvořit druhý účet hlasové schránky.

1

Přejděte na portál nastavení Webex.

První stránka se zobrazí jako profil.
2

Klepněte na tlačítko obnovit PIN hlasové schránky.

3

Zadejte Nový kód PIN hlasové schránky odpovídající požadavkům.

4

Zadejte znovu PIN do potvrzení PIN hlasové schránky a klepněte na tlačítko uložit.