Du kan använda telefonen, samtalsanvändarportalen, användarhubben eller Webex-appen för att hantera alla dina röstbrevlådeinställningar och dess inställningar. Dessa inställningar synkroniseras mellan program när de har sparats.


Din administratör måste ha aktiverat röstbrevlådefunktionen så att du kan komma åt och konfigurera olika inställningar. Om du inte hittar några röstbrevlådeinställningar, t.ex. återställ PIN-kod, hälsningar till röstbrevlådan och aviseringar, ska du kontakta administratören.

Innan du börjar

Kom ihåg att Webex-användare inte kan konfigurera ett andra röstbrevlådekonto.

1

Logga in på https://settings.webex.com .

2

Under Min profil klickar du på alternativet Återställ PIN-kod för röstbrevlåda eller på ikonen och väljer Återställ PIN-kod för röstbrevlåda.

Dialogrutan Återställ PIN-kod för röstbrevlåda öppnas.
3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlåda inom följande krav.

 • Måste innehålla minst sex siffror. Endast nummer.

 • Får inte vara någon av dina tidigare tio PIN-koder (tjugofyra, för statliga kunder).


   

  Obs! Det här numret är en systeminställning.

 • Får inte vara omvänd ordning på din gamla PIN-kod.

 • Får inte motsvara den numeriska motsvarigheten till ditt förnamn eller efternamn.

 • Får inte innehålla ditt telefonnummer eller anknytningsnummer.

 • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

 • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

 • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

4

Ange din PIN-kod igen i Bekräfta PIN-kod för röstbrevlåda och klicka på Skicka.

Nästa steg

När röstbrevlådekontot har konfigurerats kan du kontrollera och lyssna på dina röstmeddelanden från Webex-appen, användarportalen eller telefon och konfigurera olika röstbrevlådeinställningar som röstbrevlådetranskription, röstbrevlådehälsningar, röstmeddelanden och så vidare.

Innan du börjar

Kom ihåg att Webex-användare inte kan konfigurera ett andra röstbrevlådekonto.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Röstbrevlåda.

2

Gå till avsnittet Röstbrevlåda och klicka sedan på Återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlåda inom följande krav.

 • Måste innehålla minst sex siffror. Endast nummer.

 • Får inte vara någon av dina tidigare tio PIN-koder (tjugofyra, för statliga kunder).


   

  Obs! Det här numret är en systeminställning.

 • Får inte vara omvänd ordning på din gamla PIN-kod.

 • Får inte motsvara den numeriska motsvarigheten till ditt förnamn eller efternamn.

 • Får inte innehålla ditt telefonnummer eller anknytningsnummer.

 • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

 • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

 • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

4

Ange din PIN-kod igen i Bekräfta PIN-kod för röstbrevlåda och klicka på Skicka.

Nästa steg

När röstbrevlådekontot har konfigurerats kan du kontrollera och lyssna på dina röstmeddelanden från Webex-appen, användarportalen eller telefon och konfigurera olika röstbrevlådeinställningar som röstbrevlådetranskription, röstbrevlådehälsningar, röstmeddelanden och så vidare.