Možete da koristite telefon, Pozivanje korisničkog portala korisnike, Čvorište korisnika ili aplikaciju Webex da biste upravljali svim postavkama govorne pošte i njenih postavki. Ova podešavanja se sinhronizuju između aplikacija kada se čuvaju.


 

Administrator je mora da vam je omogućio funkciju govorne pošte da biste mogli da pristupite i konfigurišete različita podešavanja. Ako ne pronađete podešavanja govorne pošte kao što su resetovanje PIN koda, pozdrav govorne pošte i obaveštenja, proverite sa administratorom.

Pre nego što počnete

Imajte na umu da korisnici aplikacije Webex ne mogu podesiti drugi nalog za govornu poštu.

1

Prijavite se u https://settings.webex.com .

2

U okviru mog profila kliknite na opciju PIN govorne pošte na dugme "Resetuj" ili kliknite naikona i odaberite opciju "Resetuj PIN govorne pošte".

Otvoriće se opcija "Resetuj govornu PIN dijalog".
3

Unesite novu PIN govorne pošte u okviru sledećih zahteva.

 • Mora da sadrži najmanje šest cifara. Samo brojevi.

 • Ne sme da bude nijedan od prethodnih deset PIN-a (24, u slučaju vladinih klijenata).


   

  Napomena: Ovaj broj je podešavanje sistema.

 • Ne sme biti obrnuti redosled vaљih starih PIN.

 • Ne sme da se podudara sa numeričkim prikazom vašeg imena ili prezimena.

 • Ne sme da sadrži broj telefona ili broj lokala.

 • Ne sme da sadrži jednostruke ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212 ili 408408).

 • Ne sme da bude numerički niz (na primer, 012345 ili 987654).

 • Ne sme da sadrži brojeve koji se biraju u pravoj liniji na tastaturi.

4

Ponovo unesite nalog za PIN u opciju "Potvrdi PIN govorne pošte " i kliknite na "Pošalji ".

Šta je sledeće

Kada se nalog za govornu poštu aplikacija podesiti, možete da proveravate i slušate glasovne poruke preko aplikacije Webex, korisničkog portala ili telefona i konfigurišete različita podešavanja govorne pošte, kao što su transkripcija govorne pošte, pozdrav govorne pošte, obaveštenja o govornoj pošti itd.

Pre nego što počnete

Imajte na umu da korisnici aplikacije Webex ne mogu podesiti drugi nalog za govornu poštu.

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite u odeljak PIN govorne pošte, a zatim kliknite na dugme " Resetuj govornu PIN".

3

Unesite novu PIN govorne pošte u okviru sledećih zahteva.

 • Mora da sadrži najmanje šest cifara. Samo brojevi.

 • Ne sme da bude nijedan od prethodnih deset PIN-a (24, u slučaju vladinih klijenata).


   

  Napomena: Ovaj broj je podešavanje sistema.

 • Ne sme biti obrnuti redosled vaљih starih PIN.

 • Ne sme da se podudara sa numeričkim prikazom vašeg imena ili prezimena.

 • Ne sme da sadrži broj telefona ili broj lokala.

 • Ne sme da sadrži jednostruke ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212 ili 408408).

 • Ne sme da bude numerički niz (na primer, 012345 ili 987654).

 • Ne sme da sadrži brojeve koji se biraju u pravoj liniji na tastaturi.

4

Ponovo unesite nalog za PIN u opciju "Potvrdi PIN govorne pošte " i kliknite na "Pošalji ".

Šta je sledeće

Kada se nalog za govornu poštu aplikacija podesiti, možete da proveravate i slušate glasovne poruke preko aplikacije Webex, korisničkog portala ili telefona i konfigurišete različita podešavanja govorne pošte, kao što su transkripcija govorne pošte, pozdrav govorne pošte, obaveštenja o govornoj pošti itd.