Dostupne funkcije govorne pošte

U zavisnosti od toga šta radite, možete da koristite telefon, Webex Postavke i aplikaciju Webex za upravljanje porukama i postavkama govorne pošte.

Sa telefona možete:
 • Snimite lični pozdrav i promenite ga u bilo kom trenutku.

 • Slušajte, sačuvajte ili izbrišite poruke govorne pošte.

 • Uspostavite početne vrednosti govorne PIN.


  Poštanski broj mora da zadovolji zahteve koje je postavio administrator.

Iz Webex postavki možete da uspostavite početne vrednosti govorne PIN.

Pravila govorne PIN govorne pošte

Vaša govorna PIN mora da ispuni sledeće zahteve:

 • Mora da je dugačak najmanje šest cifara. Samo brojevi!

 • Ne sme biti nijedan od prethodnih 24 PIN-a.


  Napomena: Ovaj broj je sistemska postavka.

 • Ne sme da se podudara sa numeričkim prikazom vašeg imena ili prezimena.

 • Ne smete da sadržite broj ekstenzije.

 • Ne sme da sadrži jednostruke ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212, ili 408408).

 • Ne sme biti numerički niz (na primer, 012345 ili 987654).

 • Ne sme da sadrži brojeve koji su birajkani u pravoj liniji na tastaturi.

Aktiviranje naloga govorne pošte

Kada dobijete telefon, morate da dovršite nekoliko koraka da biste osvestili govornu poštu. Iste korake možete da koristite da biste uspostavili početne PIN.

Pre nego što počneš

Upoznajte se sa pravilima za podešavanje govorne pošte PIN.

Imajte na umu Webex korisnici ne mogu da podese drugi nalog govorne pošte.

1

Posetite lokaciju Webex "Postavke".

Prva stranica koju ćete videti je Profil.
2

Kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti govorne PIN.

3

Unesite novu poruku govorne pošte PIN u okviru zahteva.

4

Ponovo unesite PIN u stavku Potvrda govorne pošte PIN kliknite na dugme Sačuvaj.